Календар

Конкурс за проектни предложения в някоя от областите чиста енергия, устойчив транспорт, ресурсна ефективност, гражданско общество

Конкурс за проектни предложения в някоя от областите чиста енергия, устойчив транспорт, ресурсна ефективност, гражданско обществоМеждународната неправителствена мрежа Банкуотч (CEE Bankwatch Network) и „За Земята” организират конкурс за проектни предложения в някоя от областите чиста енергия, устойчив транспорт, ресурсна ефективност, гражданско общество и др. Могат да участват отделни физически лица, местни активисти, местни групи както и неправителствени организации. Един кандидат може да подаде няколко идейни проекта, но само един от тях може да бъде награден.

До 3000 евро са на разположение за награждаване на трите най-добри проекта – за всеки по 1000 евро. Победителите в конкурса ще бъдат определени от жури от експерти в различни области – икономика, еврофондове, околна среда. Наградният фонд има идеална цел да бъде използван, за да даде старт на проекта, описан в заявлението. Трите най-добри идеи и техните автори ще участват в церемония в Брюксел през февруари 2013г, на която директно ще могат да представят потенциала на своите малки проекти пред представители на евро-институциите.

Предлаганата идея на проекта/ите трябва да отговаря на следните критерии:

Идеята трябва да бъде ориентирана към обществена полза;
Тя следва да допринесе за развитие на общността и намирането на решения, фокусирани на местно ниво;
Следва да допринесе за устойчивостта на околната среда;
Идеята трябва да описва проекта, който би могъл да донесе конкретни резултати.
Идейният проект може да се разпише на български или английски език

Парична награда

Трите най-добри проекта ще получат по 1000 евро
Парите могат да бъдат изразходвани само за целите на проекта – допустимо е да се изплащат хонорари на кандидата (обосновани с вложени часове и ставка, до 50% от средствата, но се допуска и повече при добра обосновка), средства за пътувания и срещи и за материални и нематериални активи свързани с реализирането на проекта или етап от него (например предпроектно проучване или детайлизиран проект), но това трябва да бъде посочено в попълнените документи и проектния бюджет. След реализирането на начална стъпка, без обвързване с пълното реализиране на проекта, също е причина за изплащане на сумите от наградния фонд. Началната стъпка следва да бъде предварително описана от кандидата при подаване на прокетното предложение;
Всички средства от наградата се изплащат срещу надлежно изготвени разходни документи или по граждански договор, когато се отнасят за хонорари на участниците.

Срокове:
до 17:00ч на 1 ноември 2012 г - подаване на проектни предложения
до 18 ноември – предварителен подбор и оценка на подбраните проекти от експертното жури
20 – 21 ноември – интервюта с авторите на 6-те най-добри проекта (в София или чрез видеовръзка по скайп)
23 ноември – церемония по награждаване на тримата победители в конкурса
февруари 2013г – Церемония в Брюксел

За повече информация:
konkurs [at] zazemiata [dot] org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3424 посещения 3 коментара

Коментари

 1. Лиляна Андреева
  2012-08-13 22:44:06

  Искам да участвам в конкурса с проект по тема \"Гражданско общество\"! Може ли да ми помогнете за подаване на документите?

 2. ...
  2012-08-13 22:43:13

  Коментарът е премахнат

 3. vaLentin
  2012-07-25 10:53:01

  Ще се радвам да видя списъка с идеите на хората които са кандидатствали.

OFF

Последно качено » Новини