Календар

CEE Bankwatch Network и ЕС „За Земята” награждават с по €1000 трите най-добри „зелени идеи“

CEE Bankwatch Network и ЕС „За Земята” награждават с по €1000 трите най-добри „зелени идеи“CEE Bankwatch Network и ЕС „За Земята” обявяват конкурс за граждански проекти, подпомагащи устойчивото развитие в сферите ресурсна ефективност, чиста енергия, устойчив транспорт, гражданско общество и други.... В конкурса могат да участват отделни физически лица, местни активисти, местни групи и неправителствени организации. Желаещите да се участват са поканени да представят описание на проект (в идейна фаза!) до 1 ноември.

До 3000 евро са на разположение за награждаване на най-добрите проекти. Жури, съставено от експерти в областта на устойчивата енергетика и транспорт, развитие на общността и гражданското общество, ще реши кои три проекта ще бъдат наградени в зависимост от потенциала на идеите и качествата на проектните предложения. Наградният фонд или част от него по преценка на финалистите, следва да бъде изразходван за реализирането на начална стъпка по проекта, предварително описана в проектното предложение (по-подробно разписване проекта, популяризиране и други).
Целта на конкурса е да покаже, че гражданите могат да вземат активно участие в разпределянето на европейските средства с реализиране на граждански инициативи и проекти. Конкурсът ще се проведе успоредно в 8 държави членки на ЕС. Трите най-добри български проекта ще бъдат представени в Брюксел пред представители на европейските институции през месец февруари 2013 г.

Важни дати:
1 Ноември – краен срок за подаване на проектни предложения!
5 Ноември - 18 Ноември – 2 кръг - избор на шестима полу-финалисти за представяне в София
20 Ноември - 21 Ноември – интервюта/презентации в София (или по skype), избор на тримата финалисти
23 Ноември (Петък) – Церемония по награждаването

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2847 посещения

OFF

Последно качено » Новини