Календар

Историята на потапницата и корморана ще разкаже WWF на децата в Свищов

Историята на потапницата и корморана ще разкаже WWF на децата в СвищовWWF организира презентация, която ще запознае децата в Свищов с два застрашени вида птици - белооката потапница и малкият корморан.

Събитието ще се проведе на 18 октомври (четвъртък), от 13.30 ч. в СОУ Димитър Благоев.
Лектор е Свилен Чешмеджиев, регионален координатор от Българското дружество за защита на птиците.

Събитието се провежда в рамките на проект „Трансгранични консервационни мерки за опазване на малкия корморан и белооката потапница в характерни места на територията на България и Румъния по програма LIFE +” (наричан още Зелени граници).

Малкият корморан е защитен вид на национално и световно ниво. Заплахите за съществуването му идват от влошаването на местата за хранене и гнездене, пресушаването на блатата и езерата, интензивната експлоатация на рибните стопанства, незаконния или инцидентен лов. Възстановяването на влажните зони и екстензивното управление на рибните стопанства са сред мерките за опазването му.

Подобно на него, белооката потапница е застрашен вид в световен мащаб. Тя също е заплашена от влошаването и разрушаването на зоните за размножаване и хранене, както и от лова в периода на мигриране или лошото управление на терените и блатата. За опазването на вида е необходимо възстановяване на местообитанията му по поречието на Дунав.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2664 посещения

OFF

Последно качено » Новини