Календар

Устойчивото изразходване на европейските средства е възможно

Устойчивото изразходване на европейските средства е възможно По време на икономическа и екологична криза, Кохезионната политика трябва да инвестира в проекти, които са едновременно икономически изгодни, устойчиви и иновативни и които реално допринасят за по-доброто качество на живот на европейските граждани, според CEE Bankwatch Network, Приятели на Земята и WWF Европа. Новата карта на „добрите” европейските проекти, публикувана днес, акцентира именно върху устойчиво изразходваните средства от бюджета на ЕС, които са задействали механизми за опазване на околната среда и устойчиво развитие, включително „зелен” обществен транспорт, възобновяеми енергийни източници и проекти за енергийна ефективност.

Според трите организации, средствата предоставени от Европейския съюз често имат негативни последици, европейските фондове често насърчават използването на изкопаеми горива, спомагат за реализирането на въглеродно-интензивни проекти или унищожаване на природата и био-разнообразието. Новият европейски бюджет за периода 2014-2020 г., който в момента е в процес на договаряне, обхваща над един трилион евро. Картата очертава примерни проекти от цяла Европа, реализирани със средства от фондовете на ЕС, които са пример как ако бъдат правилно инвестирани тези средства могат в кратък срок да допринесат за устойчивото икономическо развитие на изоставащи региони и общности в Европа.

Маркус Трилинг, CEE Bankwatch заяви: "Устойчиви, ефективни и екологично насочени проекти ги има някъде там – те са доказателство, че не е необходимо задължително нашите пари да се превръщат в магистрали и бетон. Следващия бюджет на Европейския съюз е шанс, можем да го направим реално полезен за хората, съчетавайки икономическото възстановяване и развитие с опазването на околната среда”.

CEE Bankwatch Network, Приятели на Земята Европа и WWF Европа призовават 25% от следващия бюджет на ЕС (2014-2020 г.) да бъдат насочени към проекти и инициативи, които да допринесат за реализирането на де-карбонизирана икономика в границата на ЕС. Бъдещия бюджет на ЕС трябва да подкрепи мерки за екологична защита и ефективно използване на ресурсите, включително защита на био-разнообразието и екосистемите в различните региони на Европа

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2355 посещения

OFF

Последно качено » Новини