Календар

Световния пазар за вятърна енергия може да се утрои до 2020 г

Световния пазар за вятърна енергия може да се утрои до 2020 гGreenpeace International и Световния съвет за вятърна енергетика представиха две-годишен доклад за бъдещето на вятърната индустрия в Пекин. Четвъртото издание на този доклад показва, че вятърната енергия може да предостави до 12% от световната електроенергия до 2020 г., да създаде 1,4 милиона нови работни места и да намали емисиите на CO2 с повече от 1,5 милиарда тон годишно – повече от 5 пъти, сравнено с днешните нива. До 2030 г. вятърната енергия може да осигури повече от 20% от снабдяването с електроенергия в световен мащаб.

"Ясно е, че вятърната енергия ще играе важна роля в нашето енергийно бъдеще", казва Стив Сойър, генерален секретар на Световния съвет за вятърна енергия. "Но за да се справим с климатичната криза, която настъпва – правителствата трябва да действат бързо, докато все още има време”.

Освен, че е енергиен източник, който няма емисии, вятърната енергия също не използва прясна вода, за да генерира електричество - качество, което я прави атрактивна опция в един свят с намаляващи водни ресурси. Вятърната енергия е по дефиниция местен източник на енергия, което е особено полезно в страни, обременени с големи сметки за внос на изкопаеми горива, каквато е България.
Вятърната енергия е конкурентна на все повече пазари, дори когато се конкурира със силно субсидираните "конвенционални” енергийни източници. Предимствата й са: нулеви емисии на CO2, неизползване на вода, и липса на замърсяване на въздуха или водата.

"Най-важната съставка на дългосрочния успех на възобновяемите източници на енергия е стабилната правителствена политика и изпращането на ясен сигнал към инвеститорите", каза Свен Теске, старши енергиен експерт на Грийнпийс. Докладът показва, че индустрията може да наеме глобално 2,1 милиона души до 2020 г. - три пъти повече, отколкото днес, при подходяща политика на подкрепа.

Инсталациите за вятърна енергия възлизат на 240 GW в световен мащаб в края на 2011 г. Очаква се индустрията да нарасне с най-малко още 40 GW през 2012 г. Според сценария на Световната енергийна агенция до 2020 г. общият капацитет ще достигне 587 GW, като ще осигурява около 6% от световната електроенергия. Визията на Световния съвет по вятърна енергетика разчита, че капацитетът може да достигне между 759 GW и 1100 GW до 2020 г, като доставя до 12.06% от електричеството в света.
Това ще спести почти 1,7 милиарда тона емисии на CO2.

пълния доклад

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2922 посещения

OFF

Последно качено » Новини