Календар

Енергийната ефективност и възобновяемите източници са най-важни за целите на ЕС за намаляване на емисиите до 2050 г.

Енергийната ефективност и възобновяемите източници са най-важни за целите на ЕС за намаляване на емисиите до 2050 г.Ако Европейският съюз гледа сериозно за ангажимента си за намаляване на емисиите на парникови газове с 85-90% до 2050 г., той трябва да действа сега и приоритетите трябва да се енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници вместо рисковите и вредни изкопаеми горива и ядрена енергетика, се казва в нов доклад на международната природозащитна организация WWF. Без по-сериозни действия ЕС ще достигне едва 40% намаляване на емисиите до 2050 г.

Докладът на WWF "Намаляване на емисиите от енергопотреблението по правилния начин" е базиран на изследвания на "CE Delft", като оценява петте сценария за намаляване на емисиите на "Енергийната пътна карта 2050" на Европейската комисия. Пътната карта разчита на сравнително тесен диапазон от варианти с приблизително сходни нива на енергия от възобновяеми източници до 2030 г., като отделя сериозно внимание на изкопаемите горива до 2050 г.

"Възобновяема енергия представлява група от доказани решения. От друга страна, да се разчита скъпата ядрена енергетика или на недоказани варианти като улавянето и съхранението на въглероден диоксид ще бъде грешка по пътя към намаляване на въглеродните емисии до 2050 г. В следващите 40 години газът може да играе важна роля само в началото - неговата употреба трябва да се намали силно с течение на времето, ако искаме да постигнем климатичните цели", заяви Джейсън Андерсън, ръководител климат и енергетика, офиса на WWF за европейски политики в Брюксел

Докладът на WWF показва, че Европейският съюз може да пожъне големи успехи при по-амбициозни планове, като например до 95% намаляване на емисиите, което съчетава сериозно производство на енергия от възобновяеми източници и висока енергийна ефективност.

В доклада се посочват четири основни урока за постигане на по-голяма енергийна ефективност, свързани с намаляване на емисиите, и по този начин намаляване на заплахата от климатичните промени:
1. Икономията на енергия е ключов фактор за намаляване на въглеродните емисии в енергийната система;
2. В момента имаме прозорец от възможности за повишаване на дела на възобновяемите енергийни източници;
3. Изграждането на нова електрическа инфраструктура може да се окаже дългосрочно добър ход, но това не е толкова сигурно за газовата инфраструктура
4. Ако целта ни е намаляване на емисиите с 95% от самото начало, това ще промени условията на играта.
: "Спираловидно нарастващата икономическа, социална и екологична цена на енергията и задаващата се заплаха от бедствия заради изменението на климата, обръщат основния въпрос: всяко нещо различно от устойчиви възобновяеми енергийни източници, използвани ефективно, трябва да оправдае съществуването си не, а не обратното, както беше преди", заключава Джейсън Андерсън.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2731 посещения

OFF

Последно качено » Новини