Календар

Етикетиране на ГМО във фуражите ще има.

Етикетиране на ГМО във фуражите ще има.На 28.11.2012 беше осъществена среща между Ивайло Попов от ЕС За Земята с Комисия по земеделие и гори, във връзка със спорната редакция на текстовете от Закон за фуражите, касаещи етикетиране на ГМО. На срещата също присъстваха юрист от Комисията и представители на БАБХ. В резултат беше изработен вариант на спорния текст [виж 1], който удовлетворява екологичните организации. Освен това, беше договорено санкциите в чл.77а да бъдат допълнени като обхванат и чл.23в [виж 2]. Така ще бъдат изпълнени задълженията на България по Регламент 1829/2003 и Регламент 1830/2003 [виж 3] за наличие на ефективни, съразмерни и разубеждаващи санкции за нарушения на правилата за етикетиране и проследяване на ГМО във фуражите.

През последните дни Президентът Росен Плевенлиев изрази своята позиция относно изпратеното отворено писмо за налагне на вето от ЕС За Земята, ПП Зелените, ОЦОСУР, Екофорум за устойчиво развитие, ФОСЗ, Движение за Хранителна независимост – България. В нея той изцяло подкрепя принципът на информирания избор и нуждата от промяна на текста за етикетирането на ГМО във фуражите.

Предложеният от Комисията по земеделие и гори подход за промяна на спорния текст в закона, за който се споменава и в позицията на г-н Плевнелиев, също би могъл да доведе до нужната промяна. За нас измененията чрез друг закон не са добра парламентарна практика и ние предпочитаме балансирания подход в случая. Поддържаме искането си Президентът да наложи вето върху текста на чл.23г от Закона за фуражите, защото това е коректният според Конституцията и законите в България начин за справяне със създалата се ситуация. Тъй като правно-технически е невъзможно да бъде наложено вето във връзка с промените, касаещи санкцията на чл.23в, приемаме варианта те да станат с преходни и допълнителни разпоредби на друг закон, както бе обещано на срещата с представители на Комисията по земеделие и гори, но искаме ясни гаранции с кой закон и в какъв срок ще стане това.

Въпросът с ясното етикетиране на ГМО, когато то е налично в състава на продукта, е залегнало и в Закона за храните. За съжаление това изискване все още не се прилага, макар то да беше прието още през 2010 г. Според текстовете в Закона за ГМО и Закона за храните, при наличие на ГМО следва върху 25% от опаковката това да бъде обозначено с ясната формулировка 'Съдържа ГМО'. Досега, обаче, не е спазено обещанието това изискване да влезе и в Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, за да има пълна правна уредба на въпроса. В момента масово върху етикетите на множество продукти с малък шрифт и други наименования това изискване бива пренебрегвано. Припомняме, че преди около година, след сигнал от ЕС За Земята и ОЦОСУР, за пръв път БАБХ заловиха фуражи с ГМ соя, без да са етикетирани за това. Санкции така и не последваха, а министър Найденов оправда това с готовността на производителя да ги етикетира, което не съответсва на българското законодателство, Регламент 1829/2003 и Регламент 1830/2003.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2314 посещения

OFF

Последно качено » Новини