Календар

Курс 'Опазване на Биоразнообразието'

Курс 'Опазване на Биоразнообразието'темата тази седмица:
"От Адис Абеба през Афар до Амхара: един разказ за лешояди, хора и диви абисински земи"

Две години след последната експедиция на Българско дружество
за защита на птиците (БДЗП), отново насочваме поглед към Африка. Този път, обаче, причината не са само нашите любими птици – лешоядите.
Ако искате да научите как протече обучението на колеги от 5 африкански държави за изучаване и опазване на египетския лешояд, колко сурови са хората в Афар и как екипа на БДЗП е оцелял след нападение на разярен мъжки бабуин гелада. Заповядайте тази седмица, 13.03. (Сряда) от 18:30 зала 163 в Биологически факултет на Софийски Университет „св. Климент Охридски”

Лектор:д-р. Стоян Николов- Ръководител на проект „Помощ за египетския лешояд“ към Българско дружество за защита на птиците ( БДЗП)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2501 посещения

OFF

Последно качено » Новини