Календар

'Защо изчезват кълвачите?' - част от обучителния курс 'Опазване на Биоразнообразието'

'Защо изчезват кълвачите?' - част от обучителния курс 'Опазване на Биоразнообразието'Заповядайте на 20.03. ( Сряда) от 18:30ч., Зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”

Ако искате да разберете защо застрашени реликтни кълвачи, горски сови и други видове птици, свързани със старите гори са пред прага на изчезване? Какви хабитатни изисквания имат тези видове? Как се нарушават техните местообитания и какви мерки са нужни за опазването им?

темата: „Защо изчезват кълвачите?”

лектор: доц. Петър Шурулинков - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2233 посещения

OFF

Последно качено » Новини