Календар

Истинските проблеми в сектор енергетика и необходимите възможни решения (видеозапис)

Истинските проблеми в сектор енергетика и необходимите възможни решения (видеозапис)Как исканията на обществото да станат реалност. Дебат с участието на граждани и експерти.

По време на срещата се дискутираха проблемите в сектор енергетика в България и как те накърняват обществения интерес.

Участниците обсъдиха политическата и криминална зависимост и свързаност при взимането на решенията на енергопроизводствения и електропреносния сектор. Предложиха се решения в посока удовлетворяване на обществените очаквания, прилагането на краткосрочни решения и предложения за реални стъпки водещи до реална промяна в дългосрочен аспект, като решения за създаване на истинска енергийна независимост и свободен пазар. Участниците в дебата посочиха правилна посока на развитие на сектор енергетика, както и инвентаризиране на истинските решения водещи до реално поевтиняване на и намаляване на нуждата от първична енергия:

видеозапис от срещата

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2536 посещения 2 коментара

Коментари

  1. epic
    2013-04-03 23:29:31

    Благодаря, вече работи!

  2. gg
    2013-03-29 09:48:56

    Линка не работи...

OFF

Последно качено » Новини