Календар

Обучителен курс 'Опазване на Биоразнообразието'

Обучителен курс 'Опазване на Биоразнообразието'"Съвременно състояние на едрите хищници в Европа - проблеми и перспективи за развитие"

лектор: д-р Диана Златанова: експерт- Едри бозайници

Ако искате да разберете какво е състоянието на хищниците в Европа, в какво се изразява подхода на популационния принцип и последните резултати от срещата на Инициатива за едрите хищници на Европа (IUCN/SSC Large Carnivore Initiative for Europe). Заповядайте на 17.04 ( сряда) от 18:30ч., зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2814 посещения

OFF

Последно качено » Новини