Календар

„Изчезнали, изчезващи и най-малко познатите растения на България” - част от обучителния курс 'Опазване на Биоразнообразието'

„Изчезнали, изчезващи и най-малко познатите растения на България” - част от обучителния курс 'Опазване на Биоразнообразието'Знаете ли кои растения са на ръба да изчезнат завинаги от флората на България и кои вече са изчезнали? Какви са причините? Кои са най-чувствителните хабитати в нашата страна и как да ги опазим?

На тези въпроси ще отговорим тази седмица, 24.04 (сряда), 18:30ч. зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”
темата:

„Изчезнали, изчезващи и най-малко познатите растения на България”

лектор: доц. Росен Цонев- преподавател по Екология и Опазване на околната среда в Биологически факултет на Софийски университет „ св. Климент Охридски”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2413 посещения

OFF

Последно качено » Новини