Календар

Европейският съюз се споразумя за възстановяването на рибните запаси и подкрепата на рибарството с ниско въздействие върху морето

Европейският съюз се споразумя за възстановяването на рибните запаси и подкрепата на рибарството с ниско въздействие върху моретоЕС предприе огромна крачка напред след 2 години преговори. Компромис относно най-важните аспекти на реформата на Общата рибарска политика бе постигнат по време на късните нощни преговори, обявиха днес ирландския министър по рибарство Саймън Ковъней, представляващ Съвета на министрите на ЕС и преговарящия от страна на Европарламента Улрике Родуст.

Парламентът и страните-членки не можеха да постигнат съгласие относно колко амбициозна трябва да бъде реформата.
„С десетилетия рибарството в Европа запада. Рибните ресурси намаляват, докато дребните крайбрежни рибари са изтласкани от индустриалния риболов и няколко големи риболовни фирми. Споразумението, което се постигна е добра новина, въпреки че сме разочаровани, че министрите блокираха поставянето на времеви срок за възстановяване на рибните ресурси. За първи път ЕС признава стойността на риболова с ниско въздействия върху морето, като подчерта нуждата от социални и екологични критерии при разпределянето на квотите за риба.”, коментира Саския Ричардс, ръководител на кампанията за устойчиво рибарство на Грийнпийс.

Компромисът между Европейският парламент и Съвета на министрите постави задължение за прекратяването на схръх-риболова за повечето видове риба до 2015 г., но и позволява допълнителни 5 години, при изключителни случаи, когато намаляването на риболова „сериозно ще застраши социалната и икономическа устойчивост на риболовните флоти”. Споразумението включва и ангажимент за възстановяване на рибните запаси, но не включва срок за достигане на устойчиви рибни популации. Новите правила ще изискват от правителствата да използват прозрачни екологични и социални критерии при разпределянето на квотите. В допълнение ще се намали количеството нежелана риба, която може да бъде изхвърляна обратно в морето.

Това споразумение все още се нуждае от одобрение на комитета на постоянните представителства на страните-членки Coreper, както и някои технически детайли предстоят да бъдат уточнени. Все още предстоят и преговорите относно новата рамка за субсидиите за рибарство.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2182 посещения

OFF

Последно качено » Новини