Календар

Каталог за Регионална марка 'СТРАНДЖА'

Каталог за Регионална марка 'СТРАНДЖА'Вече може да разгледате и онлайн каталога на сертифицираните обекти с марката "Странджа", който бе отпечатан през 2012 година в рамките на проект "Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина", изпълняван от БФБ с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез ФМ на ЕИП.

Целта на Проекта е постигане на хармонично съжителство между хората и природата в Странджа чрез демонстриране на ползите за местните хора от защитените територии и активното им въвличане в опазване на биоразнообразието.

Регионалната марка на ПП “Странджа” цели да развие местни продукти, селско стопанство, туристически услуги, базирани на устойчивото ползване на природните ресурси и „зеленият” имидж на Странджа. Сертифицирани са различни обекти, включително предприемачи в селския и екологичен туризъм, фермери, пчелари, събирачи на билки и др. Регионалната марка за природен парк “Странджа” е гаранция за качество за туристическите услуги и произведените в него стоки.

Каталогът може да бъде изтеглен от тук: http://bbf.biodiversity.bg/bg/Katalog-za-Regionalna-marka-STRANDZhA-.p1022

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3636 посещения

OFF

Последно качено » Новини