Календар

Централен Балкан е по-чист след акция на За Земята

Централен Балкан е по-чист след акция на За ЗемятаПриключи най-голямото почистване на труднодостъпни защитени територии за 15 годишната история на кампанията, стартирана от За Земята. От 13 до 20 юли над 150 доброволци се включиха в акцията на хижите Соколна, Амбарица, Плевен и Тъжа, заслоните Ботев и Маринка, връх Ботев и връх Голям Кадемлия (Триглав) на територията на Национален парк Централен Балкан.

Събрани бяха 21 тона отпадъци, от които 8,3 тона метал и 1,3 строителни отпадъци. Кампанията протече в три отделни паралелни лъча, които се сляха на хижа Тъжа.
Успехът на чистенето се дължи на пълната подкрепа и сътрудничество от дирекцията на Национален парк Централен Балкан и парковите служители на терена, както и на съдействието на всички хижари по трасето на трите лъча.
Въпреки всеотдайността и усилията на доброволците след нас останаха още неизчистени сметища и горски склонове. От 1999 година насам кампанията ни възпитава в отговорност към природата и планината. Нашето послание “Боклукът в раницата” достигна до много посетители на парковете, но проблемът с управлението на отпадъците в защитените територии не може да бъде разрешен само с инициативата на За Земята.
Необходимо е съдействие и разбирателство между отговорните институции, като МОСВ, парковите дирекции, БТС, хижари и други работещи в парка. Нужна е и промяна в отношението на всеки един от нас към отпадъците, в което се стремим към тяхното предотвратяване и смаляване, както в гарда, така и в балкана. Кампанията на За Земята “Нулеви отпадъци” (http://zazemiata.org/v1/Nulevi-otpadci.13.0.html) работи в тази насока и дава реални предложения за свиване на количеството боклук до минимум. Това е и крайната цел на нашата инициатива – живот без боклук; потребление, коeто щади ограничения капацитет на природните ресурси, с които разполагаме.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2448 посещения

OFF

Последно качено » Новини