Календар

Информационна кампания за актуализирания План за управление на Национален парк 'Централен Балкан'

Информационна кампания за актуализирания План за управление на Национален парк 'Централен Балкан'Екипът, разработващ Проекто-Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ), съвместно с Дирекцията на парка, стартира Информационна кампания за представяне на актуализирания План за управление и широкото му обсъждане с всички заинтересовани страни – местните жители и институции около територията на парка, държавни институции, неправителствени организации и др.

В тази връзка през следващата седмица започват приемни за запознаване на местната общественост с актуализирания План за управление. В повечето от населените места около парка, екипът, разработващ Плана и служители на Дирекцията на НПЦБ ще се срещнат със заинтересованите граждани.
Проекто-Планът и приложенията към него могат да се изтеглят от сайта на БФБ (участник в Гражданско дружество „Централен Балкан“, което актуализира ПУ) – www.bbf.biodiversity.bg , както и в сайта на парка www.centralbalkan.bg . Хартиени копия могат да бъдат намерени в офисите на Дирекцията на НПЦБ около парка – Габрово, Троян, Априлци, Павел баня, Калофер, Сопот и Рибарица. Писмени предложения и препоръки се приемат в „пощенски кутии“, разположени във всички кметства около Парка.

Общественото обсъждане ще се проведе в началото на март 2014 г. в Габрово и ще даде възможност на всеки гражданин, всяка институция и организация да се включат и да представят свои предложения. Екипът, разработващ Проекто-Плана, ще отговори на всички постъпили становища.

Вашето мнение е важно за нас!
Можете да го изпратите на:
Гражданско дружество „Централен Балкан”
София 1202, ул. Веслец 39-41, ап. 11
e-mail: bbf@biodiversity.bg


Приложенията на Плана за управление може да изтеглите от този линк (35 МВ) -
http://dox.bg/files/dw?a=e1f0374a50

Проекто-план за управление на НП Централен Балкан
Приложения на Актуализирания План за управление - http://dox.bg/files/dw?a=e1f0374a50


Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2957 посещения

OFF

Последно качено » Новини