Календар

Впечатления от дивата природа на Панама - част от обучителния курс 'Опазване на Биоразнообразието'

 Впечатления от дивата природа на Панама - част от обучителния курс 'Опазване на Биоразнообразието'Панама не е сред водещите туристически, световни дестинации, поне що се отнася за хората. През страната обаче преминават милиони птици по време на миграция, като районът на столицата заема 3-то място в света по брой на мигриращи дневни хищни птици, преброени за сезон. Страната е своеобразен мост между двете Америки и притежава уникално биологично разнообразие, за което ще си говорим на 05. 03 (сряда) от 18:30 ч., зала 163 в Биологически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”.

Тема: "Впечатления от дивата природа на Панама.”Лектор: д-р Борис Николов - Ръководител на Българска орнитологическа централа към ИБЕИ при БАН и Ива Христова - Николова - автор на филми за дива природа ще ни разкажат за едно пътешествие, реализирано неочаквано, благодарение на спечелен онлайн конкурс.

Eто няколко видео-щриха за душата от първата част на тяхното пътуване
http://www.youtube.com/watch?v=wDrP7SXiMvE

Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2008 посещения

OFF

Последно качено » Новини