Календар

Започна набирането на желаещи за участие в обучение за мониторинг и застъпничество

Започна набирането на желаещи за участие в обучение за мониторинг и застъпничество Първата част от обучение, озаглавено „Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две части”, ще се проведе между 28 - 30 април в гр. София и набира желаещи за участие.

Част от темите, които ще се разглеждат включват: Роля, значение и форми на гражданското наблюдение и застъпничество при формирането на политики и решения; Природоопазването в България; Закони за опазване на природата; Начини на действие при констатиране на нарушения; Право на достъп до информация; Примери за граждански инициативи за застъпничество и тяхното влияние върху публичните политики от България ; Представяне на норвежкия опит: Роля на норвежкото общество в опазване на биоразнообразието; Въвличане на заинтересовани страни в опазване на природата; Ролята на норвежките НПО; Възможности за ползване и достъп до база данни за опазване на природата; Кампании за застъпничество; Методи за оценка на стойността на биоразнообразието и връзката й със икономиката, както и включването й във процеса на създаване на политики.

Втората част на обучението ще бъде посветена на работата с пространствени данни (ГИС) и ще бъде проведено отново в тридневна форма в рамките на периода септември/октомври 2014 г. в централните части на страната. За да може да бъде завършено и цялостно обучението, участието в двете части е задължително.

Обучението е насочено преди всичко към студенти от специалности, свързани с природните науки, както и към младежи (18-29 г.). Целевата група обаче не е затворена и при наличие на свободни места, ще бъде предоставена възможност и на други желаещи да участват.

При интерес за участие в обученията, моля пуснете писмена заявка по ел. поща (с тема/subject – проект ГИС заявка за участие в обучение 1 – част 1) с посочване на имена, години, специалност и курс (за студенти), месторабота или професия (за завършили) на peter.todorov@biodiversity.bg до 09.04.2013 г. Всички изпратили заявки ще бъдат уведомени за избраните участници и критериите за техния избор непосредствено след тази дата. Обучението е безплатно, тъй като се финансира в рамките на ФМ на ЕИП.

Проект ГИС - “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1898 посещения

OFF

Последно качено » Новини