Календар

Бремето на пчелите

Бремето на пчелитеНов доклад на „Грийнпийс“ разкрива, че пчелният прашец е замърсен с коктейл от токсични пестицид

Повече от две-трети от прашеца, който медоносните пчелите събират от европейските полета и носят до кошерите си, е замърсен с коктейл от до 17 различни токсични пестициди. Това показват шокиращите резултати от ново проучване на „Грийнпийс Интернешънал”, публикувано днес като част от европейската кампания на организацията да спаси пчелите и земеделието.

Днес активисти на „Грийнпийс” опънаха банер пред централата на компанията Bayer в Германия, с надпис „Bayer: спри да ни убиваш!”.
Проучването „Бремето на пчелите. Анализ на пестицидните остатъци в пчелния прашец в питите (пчелен хляб) и събрания прашец от медоносните пчелите“ е най-голямото от този вид в Европа, включващо повече от 100 проби от 12 страни. Общо 53 различни химикали бяха открити. Проучването представя моментното състояние на токсичността на европейската земеделска система. То показва високи концентрации и широка гама фунгициди в прашеца, събран от лозови масиви в Италия; широкоразпространена употреба на инсектициди, които убиват пчелите, в прашец от полята в Полша; интригуващо наличие на DDE (токсичен биоакумулиращ пост-продукт на забранения DDT) и на нервопарализиращия за насекомите тиаклоприд от групата на неоникотиноидите, намерени в много от пробите от Германия.
Според Матиас Вютрих, който води кампанията на „Грийнпийс“ за екологично земеделие: „Това проучване на замърсения прашец разкрива непоносимото бреме, на което са изложени пчелите и други жизненоважни за нас опрашители - коктейл от токсични пестициди. Това е още едно доказателство, че има нещо фундаментално грешно в съществуващия земеделски модел, който е основан на интензивната употреба на токсични пестициди, широкоразпространени монокултурни реколти и корпоративен контрол на земеделието, налаган от няколко компании като Bayer, Syngenta & Co. Проучването показва нуждата от основна промяна към екологично земеделие.“
Докладът потвърждава разкритията на скорошно проучване [2], извършено от Европейската агенция за безопасност на храните (ЕАБХ). То признава наличието на големи пропуски във връзка със здравето на пчелите и опрашителите, включително за ефекта на пестицидния „коктейл“. ЕАБХ призовава Европейския съюз и националните правителства да запълнят празнините чрез научни изследвания.
Във връзка със скорошните разкрития относно замърсения прашец, и следвайки препоръките на ЕАБХ, „Грийнпийс“ призовава Европейската комисия и правителствата на страните-членки да:
• Разширят обхвата на вече наложените ограничения за употреба на определени пестициди, вредни за пчелите, а именно клотианидин, имидаклоприд, тиаметоксам и фипронил, така че тяхната употреба да е забранена напълно.
• Забранят напълно всички други пестициди вредни за пчелите и другите опрашители (включително хлорпирифос, циперметрин и делтаметрин).
• Наложат амбициозни общоевропейски планове за действие за по-доброто оценяване на влиянието на пестицидите върху опрашителите и за намаляване на тяхната употреба.
• Насърчават проучване и разработване на безхимикални алтернативи за справяне с вредителите и да промотират повсеместното въвеждане на екологични земеделски практики.

В знак на протест срещу пестицидите и ситуацията в Германия, в която около 1 милион пчели са измрели от неоникотиноида клотианидин, произведен от Bayer [3] повече от 20 активисти протестираха днес пред централата на компанията в Леверкусен, Германия, разпъвайки огромен банер. С тази акция активистите посочват един от основните двигатели на сегашния деструктивен земеделски модел – агро-химическата индустрия.


Бележки:
[1] “The Bees´ Burden – an analysis of pesticide residues in comb pollen (beebread) and trapped pollen from honey bees (Apis mellifera) in 12 European countries” http://sos-bees.org/reports/
[2] “Towards an integrated environmental risk assessment of multiple stressors on bees: review of research projects in Europe, knowledge gaps and recommendations”
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3594.htm
[3]http://mobil.ksta.de/leverkusen/bienensterben-in-leverkusen-erste-untersuchungsergebnisse-sind-da,23742680,26845288.html

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2059 посещения

OFF

Последно качено » Новини