Календар

Токсичен рай: отровите в градината ти

Токсичен рай: отровите в градината тиПроучване на „Грийнпийс” показва: цветя и декоративни растения са силно замърсени с пестициди, убиващи пчелите

79% от декоративните растения, отгледани в парници в Европа, са замърсени с пестициди, опасни за пчелите. Някои от взетите проби дори съдържат незаконни пестициди. Това са резултатите от ново проучване, публикувано днес от „Грийнпийс Интърнешанъл”. В допълнение, около половината от растенията, от които са взети проби, съдържат забранените неоникотинови пестициди. Закупени са били в градински центрове и супермаркети.
Това означава, че фирмите, отглеждали растенията, или не се съобразяват с регулаторната рамка, или се възползват от пропуски в нея.
Когато тези третирани с пестициди растения се посадят навън, те могат да станат заплаха за пчелите и за другите опрашители.
„Грийнпийс” призовава търговците да елиминират всички опасни за пчелите пестициди от цялата си снабдителска верига. Законодателството също трябва да бъде променено, за да няма вратички – и да се спре напълно употребата на неоникотиноиди.
Изследването „ Токсичен рай: отровите в градината ти – анализ на пестицидите в декоративните растения в Европа” [1] показва широкото използване на пестициди в градинарски сектор. Проби са взети от растения в 10 европейски страни и от над 35 популярни вида като теменуга, камбанка и лавандула, известни с това, че са атрактивни за пчелите.
Около 98% от взетите проби съдържат разнообразни инсектициди, хербициди и фунгициди, а само в 2 % не са открити остатъци от тях. Много проби показват „коктейл” от различни пестициди. Отделни растения от Полша, Швейцария и Австрия са били с остатъци от 15 различни пестициди.
Инсектициди, смятани за опасни за пчелите, са открити в 68 декоративни растения (79% от пробите). Дори трите неоникотиноида, които са забранени за употреба с цел да се защитят пчелите, бяха намерени в почти половината от растенията, понякога във високи концентрации: 43% съдържат имидаклоприд, 8% тиаметоксам и 7% клотианидин. Употребата на тези пестициди в отглежданите в парници декоративни растения, предназначени за посаждане в открити площи, противоречи на съществуващите законови ограничения и може да бъде незаконна. [2]
Въпреки че окончателно заключение за ефекта на третираните с неоникотиноиди растения върху пчелите не може да бъде направено въз основа на само това изследване, смятаме, че е възможно пчелите и другите опрашители да бъдат излагани на токсични концентрации на пестицидите.
Още повече 12 от изследваните растения съдържат пестициди, които не са разрешени за употреба в ЕС. Това показва спешната нужда силно да се подобри управлението и контрола на снабдителните вериги.
„Грийнпийс” настоява правителствата на ЕС да спрат използването на пестициди, които са вредни за пчелите в градинарството и в земеделието.
„Цветята, които засаждате в двора си, могат да бъдат опасни за пчелите и другите насекоми. Всъщност „растения-убийци”, които са третирани с неоникотинови пестициди, могат да бъдат купени без проблем и засадени в паркове, градини и по тераси.

Докато е възможна употребата на опасни пестициди за отглеждането на цветя, потребителите стават неволни съучастници в унищожаването на пчелите и в замърсяването на околната среда. Необходима е пълна забрана за тези пестициди и постепенна промяна към екологично градинарство и земеделие.”, коментира Матиас Вютрих, който води кампанията на „Грийнпийс“ за екологично земеделие.

„Грийнпийс” представя изследването си като част от кампанията за спасяване на пчелите и земеделието. Миналата седмица бе публикувано изследването „Бремето на пчелите”, показващо замърсяването с пестициди на прашеца, който се събира от пчелите в кошерите. [3]

Повече информация: www.sos-bees.org
Бележки:
[1] “A Toxic Eden: Poisons in your Garden – an analysis of bee-harming pesticides in ornamental plants sold in Europe” http://sos-bees.org/reports/
[2] Решението на Европейската Комисия да ограничи пестицидите клотианидин, имидаклоприд, тиаметоксам (Regulation EU No 485/2013) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:139:0012:0026:EN:PDF
[3] http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/news/press-2014/bremeto-na-pchelite/
“The Bees´Burden – an analysis of pesticide residues in comb pollen (beebread) and trapped pollen from honey bees (Apis mellifera) in 12 European countries” http://sos-bees.org/reports/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2428 посещения

OFF

Последно качено » Новини