Календар

“План Б – живот без пестициди”

“План Б – живот без пестициди”Ново изследване доказва, че екологичното земеделие е решение и за земеделието, и за пчелите

Екологичното земеделие, с което може да се превъзмогне кризата с измирането на пчелите и останалите опрашители, е напълно осъществимо и се прилага вече в Европа в голям мащаб.

Това са изводите от ново изследване на „Грийнпийс”, което обединява съвременното научно познание за екологичното земеделие и практическото знание на фермери, учени и еко-предприемачи от цяла Европа.

Докладът „План Б – Живот без пестициди. Преход към екологично земеделие” [1] показва важността на пчелите за глобалното осигуряване на храна, както и дава преглед на научната литература за контрола върху пестицидите. Изводите са ясни - синтетичните химически пестициди, използвани в земеделието, са прекомерни.

„Грийнпийс” също илюстрира възможностите на екологичното земеделие чрез серия истории-видеа [2], където герои са учени, фермери, както и представители на изследователски центрове и компании от 10 европейски страни. Тези експерти подкрепят екологичното земеделие и доказват, че еко-методите в селското стопанство се практикуват успешно в цяла Европа.

Докладът на „Грийнпийс” показва, че приложението на екологично земеделие е възможно и че всъщност то е единственото решение на все по-нарастващите проблеми, свързани с индустриалното земеделие.

„Единственото решение за спиране на измирането на пчелите по света е да се премине към екологично земеделие. Европейските фермери и експерти, които ние заснехме в тези видео-истории, са направили важни стъпки за спасяването на пчелите и земеделието. Като прилагат методи, които са добри и за пчелите, те осигуряват здравата ни храна за днес и утре, запазват чиста почвата, водата, подпомагат биоразнообразието. Не замърсяват околната среда с ГМО или химикали. Тези хора са доказателството, че екологичното земеделие работи – и политиците трябва да се слушат в тях.”

Проектът е част от кампанията на „Грийнпийс” за спасяване на пчелите и земеделието [3]. Измирането на пчелите в целия свят е симптом на провалилата се индустриална земеделска система, която се базира на все по-голямо използване на химикали и енергия, монокултурни посеви и зависимост от няколко мултинационални агро-компании. Това земеделие води до нарастващата устойчивост на плевели и вредители, намаляващата плодородност на почвите, замърсяване на водите, увеличаване на емисиите от CO2 и същевременно загуба на разнообразието и независимостта при производството на храна. Трансформацията към екологично земеделие е наложителна – за да се спасят пчелите и за да имаме здрава храна на трапезата си.

Бележки:
[1] “Plan Bee - Living without pesticides. Moving towards Ecological Farming”
http://sos-bees.org/reports/
[2] “Plan Bee - Living without Pesticides. Heroes of the Greenpeace video project”
http://sos-bees.org/solutions
[3] Досегашните доклади:
“Bee’s Burden - An analysis of pesticide residues in comb pollen (beebread) and trapped pollen from honeybees in 12 European countries ” (released 16 April 2014)
“A Toxic Eden: Poisons in your Garden. An analysis of bee-harming pesticides in ornamental plants sold in Europe” (released 24 April 2014)
“Corporate Science fiction. A critical assessment of a Bayer and Syngenta funded HFFA report on neonicotinoid pesticides”, (released 29. April 2014)
on www.sos-bees.org/reports.

Видео:
“Greenbees” (www.sos-bees.org/greenbees, излъчено на 22ри април 2014 г.)
“Robobees” (www.robobees.info, излъчено на 28ми април 2014 г.).

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2432 посещения

OFF

Последно качено » Новини