Календар

Отменено решение за добив на злато

Отменено решение за добив на златоВърховният Административен Съд (ВАС) окончателно отмени решение на Министерски съвет от 07.10.2011 година и с това анулира концесията за добив на златно-сребърни руди от находището „Диканите” в участъка „Вакарелец” в землищата на радомирските села Горна Диканя и Долна Диканя, област Перник.

За пръв път от много години насам съдът, сезиран от гражданска организация и община, отменя правителствен акт, издаден в нарушение на закона. Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решението от 27.2.2013 година на тричленния състав на ВАС, който още преди пет месеца определи, че Министерски съвет е дал концесия за добив на златно-сребърни руди от „Диканите" в нарушение на Закона за опазване на околната среда.

Съдебният орган установи, че при провеждане на процедурата за отдаване на концесия за добив на подземни богатства, са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и материалния закон.

Освен това е допуснато и грубо разминаване между текста на решение № 748, прието на заседанието на Министерския съвет от 07.10.2011 год. и обнародвания по-късно текст на това „решение“ в Държавен вестник. Според съда, това е съществено нарушение на административно-производствените правила. Неговата категорична отмяна и от двата висши съдебни състава (тричленен и петчленен) предотвратява дискредитирането на работата в Министерски съвет и възможните последствия със значителни щети за Държавата.

От Инициативния комитет за обявявяване на землищата на Горна и Долна Диканя за екологично чист район приветстват решението на съда и апелират към други граждански групи, изправени пред екологична несправедливист, да отстояват правата си за чиста природа.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3161 посещения

OFF

Последно качено » Новини