Календар

Изложба за Натура 2000 призовава за обявяване на необявените и реална защита на защитените зони у нас

Изложба за Натура 2000 призовава за обявяване на необявените и реална защита на защитените зони у насИзложбата е разположена в Градската градина пред Народния театър "Иван Вазов" в София от 8 до 21 август

Изложбата „Натура 2000 - най-доброто от природата на България и Европа”, организирана от Българска Фондация Биоразнообразие показва красотата на защитените зони в нашата страна и призовава за реалната им защита. „Голяма част от защитените зони все още са необявени, а други са защитени само „на хартия” и не е ясно кой на практика е отговорен за решаване на проблемите в тях. Ефективното управление на Натура 2000 местата изисква публикуване в „Държавен вестник” на заповедта за защитената зона с ясни и адекватни режими и добро зониране, разработване на план за управление и създаване на органи за управление”, казват природозащитниците.

Тридесет и две платна от различни защитени зони в България и Европа са инсталирани в градинката пред Народния театър „Иван Вазов” от 8 до 18 август като опит да се покаже Европейската екологична мрежа Натура 2000 в нейната същност – спиращи дъха гледки, впечатляващи скални образувания и езера, красиви и интересни растения и животни. В изложбата присъстват и едни от най-чувствителните местности, обект на застрояване и нездрав инвестиционен интерес, предизвикали неведнъж общественото внимание и масови протести - Иракли, Кара дере, Камчийски пясъци, Пирин, Странджа и др. Не са спестени и опасностите, които продължават и до днес да застрашават защитените зони и видове в България - бракониерство, застрояване, нерегламентиран лов и др.
Изложбата представя и потенциала на Натура 2000 местата за развитие на регионите и осигуряване на ползи за местната общност. Включени са и някои добри примери от Гърция (Национален парк „Керкини”) и Финландия, които показват как правилното управление на защитената природа може да носи значителни приходи от екотуризъм, фототуризъм, наблюдение на птици и др.
„Натура 2000 – най-доброто от България и Европа” задава въпроси, прави равносметка на направеното до момента в защита на природата, разкрива действието или бездействието на институциите и призовава към обществена подкрепа, за да се запази това изключително природно наследство.
Българска Фондация Биоразнообразие благодари на авторите, които предоставиха безвъзмездно своите снимки: Александър Иванов, Богдан Боев, Никол Недевска, Петко Цветков и Стефан Аврамов. Благодарим и на Дирекцията на Природен парк „Беласица”, които ни предоставиха снимката на Ангел Ашминов, за да представим парка.
Изложбата е организирана в партньорство със CEEWEB (Central and East European Web for Enhancement of Biodiversity) с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Събитието е в подкрепа на инициативата „София и Югозападен регион – кандидат за Европейска столица на културата 2019”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2929 посещения

OFF

Последно качено » Новини