Календар

Бюлетин на проект „Солта на живота“, който представя всичко по-интересно, което се случва около Атанасовско езеро и някои от дейностите по проекта

Бюлетин на проект „Солта на живота“, който представя всичко по-интересно, което се случва около Атанасовско езеро и някои от дейностите по проектаторото издание на фестивала беше на тема „Сол и птици“. Ключовото събитие на проекта за привличане интереса на различни граждани, туристи, деца и студенти към лагуната се случи на 29 август – в края на сезона за къпане в лугата и в края на природозащитната бригада Атанасовско езеро. По време на Фестивала на солта над 1500 човека посетиха разнообразните ателиета и събития и преоткриха солта като елемент за изкуство, кулинария и лечебна сила.

Най-голяма атракция се оказа възможността да станеш Солничар за един ден и да се докоснеш до камарите със сол, да натовариш дървената количка и да напълниш солничрска лопата с дупки. Пак в халето на солниците се случи и другата най-впечатляваща проява – изложбата СОЛ на Мариана Сърбова.

Лежерна атмосфера, добро настроение, хубава музика и готини хора … единствено комарите разваляха пълната идилия, но пък без тях как щяхме да разберем, че сме на езерото като се стъмни.

Трета среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро

Тя се проведе на 11 юни и бе посветена на солодобива в Атанасовско езеро. Дияна Костовска представи кратка информация за солниците и за морския солодобив в Европа, а Деян Томов, главен технолог в „Черноморски солници“ АД - технологията на традиционния солодобив, както и нуждата от компенсаторни механизми за пропуснати ползи поради статута на резервата. Особен интерес предизвика представянето на новия продукт т.нар. Фльор де сел („Цвете на солта“), като участниците се обединиха около идеята тя да се регистрира като натурален продукт, а не като трапезна сол, за да не се налага йодиране по БДС. По този начин тя ще се запази като изцяло природен продукт, добит без допълнителна обработка.

Експертът на проекта по Агроекология - Едита Дифова представи първи резултати от проучването на възможностите за подкрепа на традиционно производство на морска сол в средиземноморските страни и в България. От една страна морският солодобив е минна дейност, а от друга - солта не е селскостопански продукт. В допълнение Атанасовско езеро не е „селски район“, което значително стеснява възможностите за компенсации, предвидени от Програмата за развитие на селските райони, но е в Натура 2000 зона. От направения анализ се установи, че вероятно най-подходящия вариант за солниците ще бъде да се регистрира черноморската сол като селскостопански продукт със специфични характеристики, свързани с географския му произход, и да се насочат усилията ни в посока да поискаме изключение за България по отношение мярка “Плащания по Натура 2000“.

Природозащитна бригада в помощ на обитателите на езерото

При много добра организация премина природозащитната бригада, проведена тази година за пръв път в рамките на проект „Солта на живота“. „Старият“ комендант Тодор и „новият“ организатор Волен получиха висока оценка както от ръководството на БФБ и БДЗП, така и от самите участници (82 % от анкетираните са дали отлична оценка по отношение на организацията и изпълнението на дейностите). Една платформа и огромен насипен остров успяха да направят доброволците за гнездене и почивка на птиците в Атанасовско езеро. Обучението за наблюдение на миграция също е оценено с отличен от 86 % от младите хора, които най-вече акцентират върху експерта, който е водил дейността - д-р Петър Янков.
Над 70 момичета и момчета работиха усилено в продължение на 10 дни и създадоха чудесна атмосфера в палатковия лагер, около огъня вечер и по време на увлекателните и образователни лекции. На най-голям интерес се радваха лекциите за правите раци и опазването на египетския лешояд, както и тези за Царския орел и за Туркменистан.
За съжаление обаче един висок % от участниците - 27, 6 са останали много недоволни …. от комарите.
Благодарим на бригадирите, които активно помогнаха за провеждането на Фестивала на солта и се включиха във всички събития.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2755 посещения

OFF

Последно качено » Новини