Календар

Втора част на „Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи“ , част от проект BG05/586 „ГИС: Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“ бе проведена успешно през периода 8-10.10.2014 г.

Втора част на „Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи“ , част от проект BG05/586 „ГИС: Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“ бе проведена успешно през периода 8-10.10.2014 г.  Втората част на „Обучението за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две части“ се проведе в периода 08 – 10 октомври, 2014 г. в град Казанлък. Деветнадесет студенти и младежи включили се в първата част на обучението се запознаха с основите на работа с ГИС и пространствени данни, както и начините за ползване и прилагането им за нуждите на упражняване на граждански мониторинг и застъпничество.

Презентациите и материалите, използвани по време на първата и втората част на обучението могат да бъдат открити на в секцията "Материали" на сайта на проекта: www.gis.biodiversity.bg в и са със свободен достъп за всеки, който проявява интерес към тях.

По време на тридневното обучение лектори от Българска Фондация Биоразнообразие изнесоха серия от презентации, придружени от множество практически задачи, които спомогнаха за подобряване на уменията и капацитета на участниците да работят с ГИС и да ползват и анализират пространствени данни. Презентациите и практическите задачи имаха за цел да покрият няколко основни теми: въведение и запознаване с географските информационни системи (ГИС) – история и развитие на ГИС, компоненти и архитектура, данни и основна функционалност на ГИС. Различните модули на обучението поставиха акцент върху придобиване на практически знания и умения за работа във връзка с: изобразяване на пространствени и таблични данни, подаване на пространствени и атрибутивни заявки, редакция на пространствени и атрибутивни данни и картографско оформление. През трите дни на обучението теоретичната информация бе съпътствана неотлъчно от поредица от практически задачи, с помощта на които участниците в обучението успяха да упражнят и приложат на практика знанията, придобити по време на обучението. Всички примери и практически задачи бяха специално подготвени и подбрани, така че ясно да отразят и покажат връзката между пространствените данни и възможностите за тяхното прилагане и употреба при извършването на граждански мониторинг и застъпничество за политики за регионално устойчиво развитие.

Обучението предостави възможност на участниците да упражнят придобитите знания и умения и на терен. Студентите и младежите посетиха район в близост до Казанлък като трябваше да работят по предварително зададена задача, успешното изпълнение на която изискваше прилагане на знания и умения, придобити по време както на първата, така и на втората част от обучението. Условията на задачата изправиха участниците пред хипотетична ситуация, в която трябва да предприемат серия от действия за да могат да разберат дали конкретни дейности за развитие, приложени в дадена територия представляват заплаха за характерното за нея биоразнообразието. Решаването на задачата изискваше участниците да приложат знания, придобити от първата част на обучението, свързани с граждански мониторинг и застъпничество като: определяне на статута на защита на конкретна територия, предприемане на стъпки за проверка на конкретен случай и наличие или липса на нарушения, подаване на сигнал до съответния компетентен орган, привличане подкрепа от страна на обществото. Заедно с това младежите и студентите трябва да определят точното пространствено разположение на конкретната територия, и да визуализират откритото от тях посредством изграждането на карта като по този начин приложиха и в реална ситуация знанията и уменията придобити благодарение на участието във втората част на обучението.

В края на обучението участниците имаха възможност да дадат цялостна оценка на двете частни на обучението, в която основен акцент бяха положителните коментари относно качеството на обучението както и ползата от участието в него като средство за подобряване на капацитета им за работа с ГИС и уменията за прилагане на граждански мониторинг и застъпничество за политики на регионално устойчиво развитие. Също така беше изтъкната и положителната роля на обучението от гледна точка на това, че подобен тип дейност предоставя възможност за осъществяване на контакт на младите хора с неправителствени организации, придобиване на поглед върху начина на функциониране на НПО и други институции и по този начин предоставяне на възможност за контакт и бъдеща реализация на младежи, желаещи да се развиват и работят в подобна сфера.

Всички участници в обучението получиха сертификат за успешно участие в обучението.

Провеждането на „Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи“ е в две части и е част от изпълненито на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде открита на: http://www.ngogrants.bg/


Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2260 посещения

OFF

Последно качено » Новини