Календар

Участие за природа: възможност за доброволчески стажове в рамките на нов проект за целите на Коалицията

Участие за природа: възможност за доброволчески стажове в рамките на нов проект за целите на КоалициятаПрез ноември 2014 година Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк стартира проект „Участие за природа“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът цели да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Към екипа на проекта могат да се включат доброволци с много интересни задачи.
За участието им в дейностите по проекта ще отговарят конкретни експерти от екипа на фондацията и по този начин студентите ще имат възможност за тясно сътрудничество и въвлеченост в дейността на Българска фондация Биоразнообразие и Коалицията „За да остане природа в България“. Очакваме участието в дейностите на проекта да има силата на практическо обучение и стаж и по този начин да спомогнем за повишаването на възможностите за бъдеща реализация на студентите в сферата на природозащитата и/или тяхната специалност.

Списък на предлаганите позиции

(Студенти) биолози – за работа на терен и съставяне на сигнали. Те ще участват в теренни дейности по проверка на постъпили сигнали, проучвания за съставяне на експертна оценка и становища заедно с експерти.
Продължителност на доброволния труд: 30 дни, за тях ще бъдат ангажирани различни хора в зависимост от интересите им. Местоположение на работата: пътувания в страната. Повече за позицията биолози/проверка на терен

Доброволец застъпнически дейности - студент политология или свързани науки. Този човек ще участва в изработването на предложения до изпълнителната и/или законодателната власти за промени в закони, изготвянето на парламентарни питания, срещи с изпълнителната власт и обсъждане с НПО от природозащитната и други сфери. Ангажиментът няма да е ежедневен, но при придвижването на дадена законова поправка ще се изисква работа и участие в срещи през работното време на властите.
Продължителност на доброволния труд/стажантската програма: 40 дни, 1 или 2ма човека, местоположение – София, възможни пътувания в страната. Повече за позицията доброволец застъпнически дейности

Доброволец технически помощник координатор проект. Ако искате да добиете опит в координацията на проект – планиране и коориднация на дейности, работа с екип, участие в срещи, изготвяне на доклади и отчети по проект, тази позиция е точно за вас. Ще работите в тясна връзка с координатор проект. Работно място: офиса на БФБ.
Продължителност на доброволния труд/стажантската програма: 60 дни, 1 или 2ма човека. Повече за позицията доброволец технически помощник координатор проект

Доброволец поддръжка на сайт. Проверка на списък от сайтове и пощи за подходящи публикации. Консултиране с администратор/редактор сайт за допустимостта на намерените публикации при нужда. Публикуване на сайта на Коалицията „За да остане природа“.
Продължителност на доброволния труд: 45 дни, дистанционно. Повече за позицията доброволец поддръжка на сайт

Доброволец журналист (студент). Съставяне на статии/публикации за дейности на Коалиция „За да остане природа“ и нейни членове, подпомагане на ПР на проекта при изготвяне на информационни материали и прессъобщения по проекта.
Продължителност на доброволния труд/стажантската програма: 20 дни, дистанционно, срещи с ПР на проекта. Повече за позицията доброволец журналист

Доброволец превод на английски език. Задължителна част от програмата е осигуряване на публичност на дейностите по проекта на английски език. Доброволецът ще има ангажимент да преведе основна информация за проекта и до 10 прессъобщения за дейности по проекта.
Продължителност на доброволния труд: ориентировъчно 6 дни, почасово разпределени за целия период на проекта. Повече за позицията доброволец превод на английски език

Как да участвате?
Желаещите да се включат като доброволци към проекта трябва да изпратят автобиография и кратка обосновка за коя позиция кандидатстват и защо в срок до 20.12.2014 г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени след новогодишните празници и ще се включат в дейностите от януари 2015. Моля изпращайте биографиите и мотивацията си на jordanka.dineva@biodiversity.bg
Бележка: Доброволците, заявили желание за участие в теренна дейност, ще бъдат включени в база данни и ще се свързваме с тях регулярно, в зависимост от сигналите, които Коалицията "За да остане природа" получи и поеме да провери.


Допълнителни условия за доброволчеството
Всички доброволци ще имат възможност на преференциално участие в организираните в проекта обучения. При необходимост от пътувания ще бъдат покривани разходи за пътни и командировъчни. Доброволците ще попълнят формуляр за изработено време и ще получат документ – сертификат за участието им в проекта, който може да бъде представян при кандидатстване за работа или студентски стажове в университети. Дните на ангажираност за разпределени за целия период на проекта.


Повече за дейностите на проект "Участие за природа":

- Проучване и анализ на гражданското представителство в България и формулиране на насоки за подобряването му;
- Изготвяне на анализ и препоръки за промяна на законови актове, касаещи природозащитното законодателство, както и директна застъпническа работа;
- Стимулиране на прякото гражданско участие чрез осигуряване на експертна помощ в 10 случая на заплашена природа в цялата страна; възможност за проверка на сигнали и подпомагане на местните общности при случаи на изсичане на гори, строеж на ВЕЦове и др. инвестиционни намерения с унищожителен ефект върху природата;
- Организиране на конкурс за представяне на идеи за дейности, насочени към включване на общността във вземането на решения и разрешаване на проблеми на общността с финансова награда за реализиране на планирана кампания и осигуряване на експертна подкрепа по случая;
- Създаване на дигитален архив, който да обединява информационния и документален ресурс по общата работа на организациите, членки на Коалиция „За да остане природа в България“;
- Популяризиране на работата по проекта, природозащитното законодателство и добри практики на гражданско участие чрез организиране и участие в събития, публикуване на прессъобщения, публикации на сайта на Коалицията и други приятелски сайтове и социални мрежи.

Към всяка дейност е предвиден поне по един доброволец/стажант, с конкретни задължения, който да подпомага целево както дейността, така и цялостното изпълнение на проекта. Подробна информация за всяка една позиция може да видите в документи по проект "Участие за природа", като изтеглите файл за съответната позиция.


Проектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4909 посещения

OFF

Последно качено » Новини