Календар

Европейският парламент гласува нови правомощия на правителствата да налагат забрани за ГМ култури

Европейският парламент гласува нови правомощия на правителствата да налагат забрани за ГМ културиЕвропейският парламент гласува правила, които дават на националните правителства нови правомощия да забраняват отглеждането на генетично модифицирани (ГМ) култури на своята територия. Днешното решение от Европейския парламент за първи път дава възможност на правителствата да забранят цели категории от ГМ култури. За Земята призовават страните-членки на ЕС незабавно да използват тази нови възможност и да забранят отглеждането на ГМ царевица - единствената категория ГМ култури, която в момента е в процес на разрешение за отглеждане в Европа.

Коментирайки решението на Европейския парламент, Ивайло Попов, координатор на направлението Храна и земеделие на За Земята, каза: "Това е още един пирон в ковчега на генетично модифицирани култури. Макар и да не е идеален, този нов механизъм позволява на правителствата да затворят вратата за биотехнологичните култури в Европа и да насочат земеделието в една по-устойчива посока. Обществеността постоянно отхвърля ГМ храните и подкрепя все повече екологичното земеделие и местно произведените храни. Призоваваме националните правителства, включително и българското да използват тази нова власт и да запазят страните ни без ГМ посеви."

Отглеждането на ГМ култури в Европейския съюз е спорен въпрос вече повече от 15 години. В момента в девет страни от ЕС са наложени забрани за отглеждане на царевицата MON 810 - единствената ГМ култура, разрешена в Европа. Тези забрани са оспорвани от Европейската комисия, както и от биотехнологичната индустрия, в резултат на което много от националните министри на околната среда подкрепят предложенията за засилване на техните законни права да забраняват отглеждането на ГМ култури. В допълнение, има решение на Съда на Европейския съюз, което силно ограничава съществуващите регулаторни инструменти на правителствата.

От За Земята обаче са критични към слабостите в новото законодателството, по-специално, за опцията правителствата да питат биотехнологични компании за разрешение да наложат национални забрани. Допълнителни притеснения има, че съществува реална възможност досегашната единна политика срещу ГМО, която на практика за тези години е разрешила отглеждането само на един вид ГМ култура в ЕС, да бъде разбита. Според други организации новите правила са въведени именно заради това и са резултат от договорки между Правителството на Великобритания и биотехнологичната индустрия.

Какво казват новите правила?

Европейският парламент прие закон, като направи компромиси с националните министри на околната среда по най-спорните въпроси
Роля на биотехнологичните компании. Биотехнологични компании имат първата дума в процеса на вземане на решения за налагането на забрана, ако дадено правителство използва тази опция. Но правителствата могат и да действат, като забранят отглеждането на ГМ култури без участието на биотехнологични компании. За Земята разкритикуваха идеята, че суверенните държави, в качеството им на осъществяващи управлението нариска, трябва да поискат разрешение от фирмите, които печелят от отглеждане на ГМ култури преди налагането на забрана за отглеждане на ГМ култури на тяхна територия.

Кои култури могат да бъдат забранени? Правителствата имат право да забранят групи от ГМ култури, определени по вид култура или по характеристиките на направената модификация. Например всички ГМ царевични растения или всички устойчиви на хербициди ГМ култури. Това е голяма крачка напред в битката за превръщане на Европа в зона без ГМО според За Земята.

Кога могат да бъдат забранени ГМ култури? Както по време на процеса на разрешение на равнище ЕС, така и на всеки по-късен етап правителствата могат да инициират забрана за целия срок на разрешението - до десет години. Едно правителство може да отмени вече съществуваща забрана без предупреждение.

Въздействие върху околната среда. Не е сигурно дали страните ще могат да забранят култури поради отрицателни въздействия върху околната среда на регионално равнище. Съществуваща политика на ЕС оценява само потенциална вреда на околната среда на равнище целият ЕС. Окончателният текст казва, че забраната може да бъде наложена по екологични съображения, които са "различни и допълват оценката на риска на ЕАБХ (б.а. Европейска агенция по безопасност на храните)".

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2093 посещения

OFF

Последно качено » Новини