Календар

Прессъобщение на За Земята относно публикацията на позицията на Европейската комисия относно резултатите от приключилата обществена консултация за специалните арбитражи в Търговското споразумение между ЕС и САЩ, познато като ТТИП

Прессъобщение на За Земята относно публикацията на позицията на Европейската комисия относно резултатите от приключилата обществена консултация за специалните арбитражи в Търговското споразумение между ЕС и САЩ, познато като ТТИПТърговското споразумение между ЕС и САЩ:

Европейската комисия oстава глуха за силната съпротива на гражданите към опасните привилегии на инвеститорите

Европейската комисия публикува дългоочакваните резултати от общественото допитване относно механизма за уреждане на спорове между инвеститор и държава (познат като ISDS или УСИД) в контекста на търговските преговори между ЕС и САЩ (ТТИП) [1]. Докато мнозинството от отговорите изцяло отхвърлят специалните привилегии на инвеститорите, като част от търговските преговори между ЕС и САЩ, Европейската комисия заяви, че ключовият въпрос на допитването е бил относно предвижданите от нея реформи на УСИД и намирането на точния баланс. Повече от 97% от отговорите на гражданите дават ясен отговор против включване на механизма в това търговско споразумение. Въпреки това, Европейската комисия обяви в доклада си, че ще продължи с програмата си за реформи.

Ивайло Попов от За Земята, които имат кампания по темата ТТИП и УСИД коментира: „Европейската комисия показа тотално незачитане на гласовете на хората, които се мобилизираха масово и изразиха несъгласието си инвеститорите да получат VIP отношение в преговорите между ЕС и САЩ. Това е поредното доказателство, че преговорите за ТТИП са опасен троянски кон, подкрепян от корпорациите за сметка на основните защити за хората и околната среда. През следващата седмица от За Земята ще публикуваме доклад за опита в Европа от вече приключили арбитражни дела по УСИД. От анализа е видно, че досега европейските правителства са били принудени да заплатят повече от 3,5 млрд евро като компенсации на частни компании“.

Припомняме, че консултацията започна миналата пролет, в опит да се заглуши критицизма към системата на УСИД. Тя беше базирана на текстовете за УСИД в инвестиционната глава на наскоро сключеното споразумение между ЕС и Канада [2]. Поради силно техническия характер на консултациите, Friends of the Earth Europe. AK EUROPA, Sum Of Us, 38 Degrees and the Munich Umwelt Institute, както и други организации, сред които и За Земята, подготвиха онлайн формуляри, достъпни за гражданите с цел улесняване на тяхното участие. Заедно, тези организации събраха повече от 131 000 от получените общо 150 000 отговора от Европейската комисия. Всички те изразяват ясно "Не на УСИД“ [3]. Много от тези отговори разглеждат и в подробности основните проблеми на механизма на уреждане на спорове между инвеститорите и държавата, свързани с: правото на правителствата да регулират; конфликта на интереси на арбитрите; липсата на прозрачност на трибуналите и привилегиите и недемократичните права на инвеститорите.

Ивайло Попов коментира: “С тази консултация Европейската комисия заяви, че иска да попита публично какво искат гражданите. Хората ясно отговориха против прекомерните привилегии за корпорациите. Арбитражите между инвеститори и държави са недемократични и противоречат на основния принцип на справедлив достъп до правосъдие. Затова те не трябва да бъде част от търговското споразумение между ЕС и САЩ, както и от други търговски договори. Ще чуе ли Европейската комисия това? Днешните мултинационални корпорации разполагат с широк набор от мерки за защита срещу инвестиционни рискове, като частно застраховане и завеждане на дела пред националните съдилища, т.е. няма абсолютно никаква нужда от специален правен режим като УСИД.”


Това изявление идва в контекста на растящото общественото противопоставяне на търговско споразумение между ЕС и САЩ. Петицията срещу търговските сделки между ЕС и САЩ и ЕС и Канада вече надхвърли един милион подписа. Петицията, подкрепяна и от За Земята беше стартирана от коалицията Stop TTIP, след като заявлението и за стартиране на официална Европейска гражданска инициатива беше отхвърлен от Европейската комисия в началото на септември 2014 г.

Бележки:[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3201_en.htm

[2] УСИД предоставя на чуждестранните инвеститори специални права чрез включването им в международни търговски споразумения. Механизмът позволява на корпорациите да съдят правителства в тайни частни трибунали, когато нови закони стоят на пътя на очакваните от тях печалби. Клаузи за УСИД във вече подписани споразумения вече са позволили корпорациите да оспорват мерки от обществен интерес, като фракинг мораториуми, забрани за употреба на токсични химикали, а отскоро и на демократичното решението на Германия да преустанови употребата на ядрена енергия.

Повече информация за УСИД/ISDS и произтичащите от него проблеми може да намерите тук: http://zazemiata.org/v1/ISDS.496.0.html

Следващата седмица За Земята ще публикува доклада „СКРИТАТА ЦЕНА НА ТЪРГОВСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ НА ЕС“ на български език, представляващ анализ на опита в Европа от вече приключили арбитражни дела по УСИД От него е видно, че досега европейските правителства са били принудени да заплатят повече от 3,5 млрд евро като компенсации на частни компании.

Можете да намерите доклада на английски език тук: http://www.foeeurope.org/how-taxpayers-footing-bill-europes-trade-deals-041214

[3] http://www.no2isds.eu/

[4] https://stop-ttip.org/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1883 посещения

OFF

Последно качено » Новини