Календар

Школа по орнитология и природозащита - Лекция 13

Школа по орнитология и природозащита - Лекция 13Лекция 13 [03.02.2015 г.]:
Съдбата на египетския лешояд на Балканите – какво знаем и какво не, за да го спасим?

Какво се случва с египетския лешояд на Балканите? Можем ли да го спасим и знаем ли как? С тези въпроси и най-новите резултати от LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ ще се запознаем в първата тематична лекция за 2015 г. в рамките на Школата по орнитология и природозащита.

Поканен лектор за деня: д-р Стоян Николов (БДЗП)

Въпреки малката си площ, до момента в България са установени над 420 вида птици. Всички желаещи да научат повече за тях са добре дошли на лекциите на Българската орнитологическа централа.
Школата по орнитология и природозащита е безплатна.

Лекциите се провеждат всеки вторник от 18:30 ч. в заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (База-2, бившият Институт по зоология, обща сграда с Природонаучния музей, входът откъм Руската църква: бул. Цар Освободител 1, София). Дължината им е 60-90 мин., в зависимост от конкретната разглеждана тема.

Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.
Ако сте пропуснали някоя лекция не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Лекционният курс се води от доц., д-р Борис Николов.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2062 посещения

OFF

Последно качено » Новини