Календар

Интерактивна карта на екологичните конфликти и добри практики вече на български език

Интерактивна карта на екологичните конфликти и добри практики вече на български езикЕкологично сдружение За Земята пусна онлайн първата свободна интерактивна карта на екологичните конфликти и добри практики на български език.

Картата представлява постоянно растаща база данни с информация за екологични конфликти и добри практики от страната и света. Към момента има публикувани около 70 случая на екологични конфликта и добри практики от страната и света.

Базата данни дава възможност за търсене и показване на случаи според темата. Това позволява лесно да се видят конфликтните точки по отношение на ядрената енергетика в България - например случая АЕЦ Белене, за истинската цена на който За Земята наскоро публикува доклад. [1] Освен това, големият брой казуси, засягащи отпадъците в България, сочи ясно към един от основните проблеми - неефективното използване на ресурсите у нас и липсата на качествено въвличане на обществото при планиране на големи и потенциално вредни инфраструктурни обекти като регионалните депа за дългосрочно съхранение на отпадъци.

От положителна страна, За Земята започна да издирва и картира най-значимите еко центрове в страната, които са отворени за посетители, според режима на посещения на центъра.
Сред най-любопитните случаи, отбелязани на картата, са:
- АЕЦ Музей “Цвендендорф” - първата ядрена централа на Австрия, затворена след референдум преди пускането й през 1978 г., която днес е музей, учебен център, място за фестивали и фотоволтаична централа едновременно.
- Екоимение Обичковци, обитателите на което се стремят към устойчивото, самодостатъчно съществуане, в хармония с околната среда.
- Селото на милионерите Хиуаре Базар (Hiware Bazar), Индия.

Една от най-интересните възможности на картата е, че позволява да изберете дадена точка и да търсите за наличието на екологични проблеми или добри практики в радиус от между 1 км и 100 км (функцията за филтриране по местоположение).

Другата най-важна черта на картата е нейната достъпност. Всеки може да публикува случаи - добри примери за екологосъобразни практики като еко-селища, хранителни кооперативи, фермерски пазари и др., както и екоконфликти като замърсяване, нарушение на защитени зони, конфликти с добивната промишленост, проблеми на градската среда и др.
ЕС "За Земята" насърчава всички хора, които се сблъскват с добри или лоши екологични примери, да потърсят вдъхновение от опита на сходни случаи от България и света. Благодарение на картата, хората могат да използват силата на визуалното представяне, за да предупреждават за конкретни екологични конфликти или да споделят добри еко практики (чрез бутона "изпратете случай").

Свързването на пространствена информация с екологични казуси улеснява откриването на сходни проблеми или добри практики. Надяваме се, че чрез тази карта ще спомогнем за изграждането на мрежи за взаимопомощ между хората от различни местни общности, независимо от местоположението им.
Българската карта е вдъхновена от международния атлас за екологични конфликти [2] (www.ejatlas.org), създаден благодарение на проекта EJOLT за екологична справедливост, отговорност и търговия, финансиран от Европейския съюз (http://www.ejolt.org/) [3], в който участва и Екологично сдружение За Земята.

Редакционни бележки:
[1] "Проектът АЕЦ Белене: Истинската цена на ядрената енергия"
[2] Международен атлас за екологична справедливост / Global Atlas of Environmental Justice. Атласът представлява интерактивна база данни с информация на английски език за около 1000 екологични конфликта в цял свят. Картата позволява търсене и филтриране на конфликти според различните продукти, компания, страна и тип конфликт. Над 100 души от 23 университета и неправителствени организации работещи по темата за екологична справедливост в 18 страни, част от които е и екологично сдружение За Земята, както и десетки независими сътрудници от целия свят, допринесоха активно за създаването на този огромен и ценен ресурс. Проекта се координира от професор Жoан Мартинез-Алиер и неговия екип от екологични икономисти от Независимия Университет в Барселона (ICTA-UAB).
[3] Проектът EJOLT: http://www.ejolt.org / Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade e проект част от Седма Рамкова Програма на Европейската Комисия, който се осъществява в периода 2011 – 2015 година. Проектът подкрепя организации работещи по темата за екологична справедливост, обединява учени, активни граждански организации, институти за политики, политици от сферата на екологичното законодателство, здраве, политическа екология, да дискутират теми като екологичен дълг (или екологична отговорност).

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2299 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Калин Ненов
    2015-03-20 12:22:34

    Поздравления! Чаках я с голямо любопитство. :)

OFF

Последно качено » Новини