Календар

Правителството трябва да подкрепя повече местната храна, според 94% от българите

Правителството трябва да подкрепя повече местната  храна, според 94% от българитеСоциологическо проучване [1] , публикувано днес в България показва висока обществена подкрепа за устойчиво произведена и продавана локално храна. Проучването, подготвено от TNS Opinion в 8 европейски страни за Приятели на Земята Европа и За Земята показва, че 94% от българите смятат, че правителството трябва да подкрепя местно произведената храна повече.

От интервюираните 81% се опитват да разберат, дали храната, която купуват е произведена локално, но 71% смятат, че е трудно да намерят информация от къде могат да си купят такава. 61% от анкетираните смятат, че няма достатъчно места да закупят местно произведена храна в района, в който живеят, а само 43% понякога си купуват такава. В същото време 89% смятат, че закупуването на местно произведена храна помага за създаването на работни места в региона. Според За Земята това показва, че местните и централните власти трябва да положат повече усилия, за да се популяризират съществуващите места и начини за закупуване на местно произвeдени храни, като фермерските пазари, хранителните кооперативи и др. От организацията от години подкрепят подобни инициативи, а по проекта „Правим ОСП да работи за обществото и околната среда“, по който е направено и самото проучване организират съвместно с партньори в момента и Фермерският пазар Иван Вазов в София [2], както и информационен щанд за Общата селскостопанска политика и късите вериги на доставки на него.

Ивайло Попов от За Земята коментира: „В момента имаме една все по-глобализираща се и индустриализирана хранителна система, която унищожава работни места, уврежда околната среда и създава скъпи хранителни скандали. В същото време българските земеделски производители, особено малките и средните изчезват. Нашето проучване показва обществената подкрепа за нещо по-различно, както и че политиците трябва да направят много повече за поддържането на устойчиво произведената местна храна и за изграждането на местните хранителни икономики, които да съживят българските селски райони. Ние призоваваме министърът на земеделието Десислава Танева да поведе дебат за трансформирането на хранителната система в страната, като постави местната и устойчиво произведена храна, дистрибутирана чрез къси вериги на доставки в същността си, както и да насочи максимално субсидии за земеделски стопани в тази посока. От това би спечелило обществото, биха спечелили местните земеделски производители, както и околната среда.“

Българското правителство чрез средствата на общата селскостопанска политика 2014-2020 има възможност да подпомогне късите вериги на доставки. В ОСП е предвидена такава възможност, защото те допринасят за подобряване на благосъстоянието чрез подкрепа за малкия бизнес и местни работни места, намаляват на въглеродния отпечатък от дистрибуцията на храна, укрепват връзките между потребителите и земеделските производители и осигуряване на достъп до висококачествени и здравословни храни, както показва анализ, възложен от Европейската комисия [3]. Припомняме, че от МЗХ по-рано съобщиха, че максималният бюджет за проект за подкрепа на късите вериги на доставки, фермерските пазари, създаване на агроклъстери и сформиране на оперативни групи по мярка 16 от ПРСР ще бъде 1 млн. Евро.


Бележки:

[1] Инфографики и брошура по проучването

Общите резултати от проучвания на общественото мнение, както и разбивка на тези данни по страна

[2] http://pazari.hrankoop.com

[3] Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics, JRC Scientific and Policy Reports, European Commission, 2013

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1728 посещения

OFF

Последно качено » Новини