Календар

Фермерите са най-уязвими към рисковете за здравето, причинени от пестициди

Фермерите са най-уязвими към рисковете за здравето, причинени от пестицидиНово изследване на „Грийнпийс” показва нуждата да започнем постепенното премахване на синтетичните химически пестициди от системата

Земеделските производители, техните семейства, както и хората, които живеят в региони с интензивно индустриално селско стопанство, са най-уязвими на вредното въздействие на пестицидите. Това е заключението на нов доклад, публикуван днес от „Грийнпийс” - „Пестицидите и нашето здраве – повод за нарастващо безпокойство“.

Прегледът на научна литература показва ясни доказателства, че излагането на определени пестициди е свързано с различни форми на рак, невро-дегенеративни болести като Паркинсон и Алцхаймер, и болести при новородените. Пестициди, които понастоящем са позволени за използване на европейска територия, могат да причинят широк спектър от здравни проблеми заради излагането на тях директно по време на работа с токсични вещества или чрез храната, която ядем.
“Грийнпийс” публикува доклада след неотдавнашното решение на Световната здравна огранизация да прекласифицира глифозатa, най-разпространеният хербицид в света, като вероятно канцерогенен за човека. Това решение е взето след като този химикал е бил използван в продължение на много десетилетия в селското стопанство.
„Грийнпийс” призовава за постепенното прекратяване на употребата на синтетични химически пестициди и преминаване към екологично земеделие.

„Срамно е, че тези, които произвеждат храната ни, страдат най-много, заради масивната употреба на пестициди върху нашите полета. Земеделските производители и техните семейства носят токсичната тежест на нашата проваляща се система на индустриално селско стопанство. Този доклад ясно показва, че пестицидите никога не могат да бъдат считани за „безопасни“, както и че спешно трябва да преминем към екологично земеделие – в името на здравословната храна и на земеделските производители."- коментира Кристиане Хъксдорф, координатор на кампанията за екологично земеделие на „Грийнпийс”.

Докладът „Пестицидите и нашето здраве – повод за нарастващо безпокойство“ [1] обобщава резултатите от текущи рецензирани изследвания на пестициди и тяхното прилагане или потребление, които допринасят за по-голям брой здравни проблеми, засягащи земеделските производители, работниците в парници и техните семейства. Налице са твърди доказателства, че излагането на тези химикали е свързано с редица ракови заболявания. Данни показват, че някои пестициди (например синтетичните пиретроиди) могат да нарушат имунната и хормоналната системи и са значителен допълнителен рисков фактор за специфични хронични заболявания, като например астма.
Излагането на пестициди по време на бременност носи допълнителни рискове за развиващото се дете, тъй като някои от тези химикали директно преминават в плода в утробата. Счита се, че ефектът от това излагане в бремеността продължава да действа по време на детството под формата на вродени малформации и вероятно забавяне на умственото развитие. Вземайки предвид различните начини на излагане на химикали в дома, храната и околната среда, здравето на малките деца е изложено на риск в по-голяма степен, тъй като те имат по-високи нива на излагане, а метаболизмът при техните тела е по-бавен.

Пестициди, които са токсични за нервната система, включват органофосфатните пестициди (OPPS) и някои карбаматни пестициди, пиретроиди и неоникотиноиди. Дори и при ниски нива на излагане, някои от тези химикали могат да предизвикат трайно влошено здраве. Следователно, доказателствата са убедителни, а необходимостта да се намали излагането на хора на тези опасни химикали е наложителна.

В контекста на тези научни открития, налице са растящи опасения за широкото използване на пестициди в Европа, „Грийнпийс” призовава Европейската комисия и политиците в цяла Европа за постепенно премахване на употребата на синтетични химически пестициди в селското стопанство. Приоритет следва да бъде забраната на пестициди, които имат канцерогенни свойства, както и такива, които са мутагенни или токсични за възпроизвеждането (канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества (CMRs), категории I и II), и пречат на хормоналната система (ендокринни дизраптори (EDCs), както и химически вещества с невротоксични свойства.

„Спешно се нуждаем от промяна на изследванията на публичното здраве към екологично земеделие за подпомагане на земеделските производители в отдалечаването им от текущата зависимост от синтетични химикали. Време е да се приемат инструменти, базирани на биологичното разнообразие, за борба с вредителите и подобряване на земеделските земи, екосистемите, и здравето на фермерите“, заключава Хъксдорф.

Бележки:
[1] Allsop, M; Huxdorff, C; Johnston, P; Santillo, D; Thompson, K (2015) „Пестицидите и нашето здраве – повод за нарастващо безпокойство“ Greenpeace International Science Unit Technical Report

Резюме на доклада на български език е прикачено в отделен файл.

Целият доклад можете да изтеглите тук:
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Agriculture/Pesticides-and-our-Health/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1797 посещения

OFF

Последно качено » Новини