Календар

Услуги от природата – как НАТУРА 2000 допринася за екосистемните услуги от полза за човека

Източник: Зелени Балкани
Пълноцветна публикация в pdf формат съдържа интересна информация за ползите от НАТУРА 2000 и конкретни примери за това.

Можете да изтеглите публикацията от ТУК. Издава се от Федерация Зелени Балкани и Централно-източно европейската мрежа за биоразнообразие CEEweb.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1514 посещения

OFF

Последно качено » Новини