Календар

Първата фабрика за природа отваря врати в ж.к. „манастирски ливади”

Първата фабрика за природа отваря врати в ж.к. „манастирски ливади”На 21 май от 19 ч. „Фабрика за природа” организира първата официална среща на най-новите производители на зелен и чист живот в София. Съседите от блок 15 А, ж.к. „Манастирски ливади” ще представят своя проект и мисията му. По време на срещата ще има информация за ефективните микроорганизми и Бокаши компостирането, разделното събиране на отпадъци, как се правят мебели от палети и какви грижи изисква една новопроизведена междублокова градина.

„Фабрика за природа“ е инициатива, която цели да подпомогне екологичното възпитание и образование на децата от блок 15 А, ж.к. „Манастирски ливади”, както и да вдъхнови и стимулира други местни зелени инициативи. Автори на проекта са самите съседи, които живеят в блока. Именно на техните плещи лежи задачата да произведат природа от боклук. „Фабриката“ нагледно доказва, че отпадъкът от всяко домакинство е ценен ресурс. Така децата растат с положителния пример как можем да създаваме природа, а не да я унищожаваме.

В допълнение, количеството биоразградими отпадъци на входа клони все повече към нула. Нещо повече, от „Фабриката” очакват да намалят количеството смесен (и съответно токсичен) боклук с 1 тон в рамките на шест месеца. Проектът има и още една амбициозна цел - за този период да се произведат около хиляда литра висококачествена органична маса, с която да се облагороди неплодородната и песъчлива почва. Използвайки органичната смес, съседите с общи усилия ще засадят 22 растителни вида и ще създадат градина от сегашното неприветливо междублоково пространство.

Бокаши компостирането е метод за производство на хумус в рамките на 2 месеца. Процесът не е съпроводен от развитие на патогенни микроорганизми. Работата на ефективните микроорганизми е да заменят гниенето с ферментация, като липсва неприятната миризма на боклук. Ефективните микроорганизми са японско откритие с много и разнообразни приложения. За целите на проекта се използва активният им принос за ускорено почвообразуване от органичен битов отпадък. Ефективните микроорганизми представляват отбрана съвкупност от микроорганизми, които се срещат в природата, но събрани на едно място, оказват мощно благотворно въздействие върху средата, в която се намират. Използвайки тази тяхна способност и с помощта на 10 контейнера Бокаши, „Фабрика за природа” превръща всеки 10 кг събран органичен битов отпадък в 16 литра натурален почвен обогатител. За да стане подобна положителна практика масова, хората трябва да се убедят нагледно в нейната достъпност, технологична леснота и гарантирана полза. Именно това познание произвеждат съседите от „Фабрика за природа“.

На 21 март „Фабриката” проведе първата акция за тестовото заравяне на компост от първите 2 Бокаши контейнера. В акцията се включиха малките зелени активисти Яна (6 г.) и Елена (4 г.). Съседите от „Фабриката” се сблъскаха с твърда като бетон неплодородна почва, много камъни и дълбоко заровени строителни и други отпадъци. Въпреки това, те не се отказват лесно, защото вярват, че от собственият им избор зависи как ще изградят и развият новото кътче природа, а с него и своята малка общност.

„Фабрика за природа“ се намира в специално обособен екокът от палети. Там се организират индивидуални обучения за Бокаши компостиране, ежеседмични срещи на съседите и занимания за техните деца. Децата рисуват на екологични теми, участват в детски ековикторини, помагат в засаждането и отглеждането на растенията в междублоковото пространство и се учат как да оползотворят органичния отпадък от дома. Организаторите на проекта провеждат и ежемесечни лекции, на които канят лектори с образование или опит в областта на екологията и биоземеделието. Съседите отбелязват на специално информационно табло приноса на всеки апартамент към добиването на суровина от органични отпадъци. На 18 октомври 2015 г. „Фабрика за природа” ще обяви най-работливите пет семейства с най-голям принос към общото компостиране. Номинираните ще получат по един от 10-те закупени за проекта контейнери Бокаши, за да продължат производството на биокомпост и в домовете си.

„Фабрика за природа” се реализира с финансов ресурс от тазгодишното издание на конкурса „Направи си сам”, след като през март проектът се нареди сред победителите. Конкурсът за малки зелени идеи „Направи си сам” предостави микрогрантове на 24 зелени инициативи в цялата страна. „Направи си сам” подпомага гражданските зелени проекти и се организира от екологично сдружение „За Земята”.

За създателите на „Фабрика за природа”:
Автори и организатори на инициативата „Фабрика за природа” са Веселина Терзийска и Мая Дамянова. Веселина Терзийска е уеб дизайнер, а Мая Дамянова - биотехнолог. Двете образуват неформална група от активисти, живеят в един и същи блок и вярват, че са необходими повече бизнес проекти и инициативи, които подпомагат, стимулират и вдъхновяват устойчивото развитие, екологичното самосъзнание, природосъобразния начин на живот и грижата за Земята. Според тях много важно е и развитието на креативността, особено у децата. Поощряването на детското творческо мислене е сигурен механизъм за възпитаването на активни личности с ясна позиция, търсещи и намиращи начини за осъществяването на идеите си.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2362 посещения

OFF

Последно качено » Новини