Календар

Одисея-Ин ООД стана първия TraveLife сертифициран туристически бизнес в България

Одисея-Ин ООД стана първия TraveLife сертифициран туристически бизнес в БългарияТрябваше да минат 25 г., за да се стигне до първата завършена сертификация за корпоративна социална отговорност и устойчив туризъм в българската туристическа индустрия. В рамките на откриването на шестото издание на Фестивала - изложение Зелени дни, „Одисея-Ин Спортно-туристическа агенция“ ООД получи заслужено признание, за своята ангажираност към отговорните бизнес решения в туризма, към хората в планините и селата и към природното и културно наследство на България. Създадена в началото на 1990 г., компанията отговаря на над 100 критерия, свързани с услугите и измерване на социалния и екологичен отпечатък на своята дейност в рамките на сертификацията на Европейската комисия TraveLife.

Званието TRAVELIFE PARTNER обаче не е просто признание за дългогодишните усилия и активната ангажираност на ОДИСЕЯ-ИН с ценностите на отговорното туристическо развитие. Платформа TRAVELIFE, създадена с подкрепата на Европейската Комисия с цел повишаване на екологичната, социална и икономическа устойчивост на Европейската туристическа индустрия, е водеща система за сертифициране на устойчива дейност в туристическия сектор. Сертификат TRAVELIFE PARTNER удостоверява, че ОДИСЕЯ-ИН спазва повече от 100 критерия за устойчива туристическа дейност и има внедрени процедури за повишаване на корпоративната култура и социална отговорност във всички основни сфери на управление на туристическия бизнес – вътрешнофирмено управление, разработване на продукти, управление на веригата за доставки и договаряне с доставчици, отношения с потребители, взаимодействия с дестинации. Стандартите на TRAVELIFE покриват аспектите на 7 международни критерии, в т.ч. ISO 14001 за околната среда, ISO 26000 за корпоративна социална отговорност, Схемата за екомаркировка Ecolabel, Система за управление на околна среда EMAS III, др., и са официално признати за пълно съответствие с Световните критерии за устойчив туризъм, подкрепени от ООН.

Повече от 35 национални туристически асоциации включително в Азия, Африка и Латинска Америка популяризират системата сред своите членове, и работят стъпка по стъпка към постигането на по-устойчива дейност.

Ето част от дейностите, чрез които фирмата покрива изискванията на сертификацията.
- Позициониране на дестинация България на картата на европейския приключенския и селски туризъм;
- Утвърждаване и узаконяване професията на планинския водач;
- Развитие на нови дестинации на българския пазар;
- Създаване на креативни туристически продукти и маршрути, без аналог в България;
- Бизнес - инкубатор за създаването и маркетинга на къщите за гости /съвместно с БААТ/;
- Създаване на запомнящи се и знакови издания като „Планините отблизо“ и „Устойчив и отговорен туризъм“, „За България с вдъхновение“, серия пътеводители /съвместно с БААТ/, както и на малки документални видеа и анимационния клип „Zigzag to Bulgaria“;
- Нов поглед и алтернативна визия за развитието на българския туризъм;
- Демонстрирането на реална ангажираност към опазването на природното и културно наследство и живите традиции чрез участие в протести, иницииране и подпомагане на граждански инициативи и проекти (Самоковски метох, Сеславския манастир Св. Николай Чудотворец, първите залесителни кампании в Пирин и Витоша, „3 Евро за българската природа“, кампании в полза на Коалиция „За да остане природа в България“, спасяване гнездо на царския орел...) и на отворени към гражданите дискусионни формати, формиращи общественото мнение като „Форум планини“;
- Стартирането на нов вид фестивали и изложения със силно интерактивен характер – „Дни на предизвикателствата“, „Зелени дни“ – заедно с БААТ, и „Байк и Рън за Чепън“ – мащабно състезание за планинско колело и бягане, с кауза – с магазини „Стената“.
Одисея-Ин ООД членува в БААТ, АБТТА и Adventure Travel and Trade Association. Управляващ съдружник – Любомир Попйорданов.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3271 посещения

OFF

Последно качено » Новини