Календар

WWF и К-express работят заедно за опазването на застрашена селскостопанска порода

WWF и К-express работят заедно за опазването на застрашена селскостопанска породаПрез юни в търговските обекти на веригата К-express ще се предлагат ястия по традиционни български рецепти, чрез които се събират средства за опазване на средностаропланинските овце. Отглеждането им помага за съхраняването на високопланинските пасища в Природен парк „Българка“.

Инициативата е озаглавена „Кулинарните тайни на природата“ и се организира от природозащитните организации WWF и „ЕКИП Българка“, съвместно с веригата заведения К-express. Традиционните ястия ще се продават в 15-те обекта на К-express в София, Пловдив, Варна, Бургас и Перник. Гозбите са създадени по автентични рецепти от района на Природен парк „Българка“. 10% от приходите от продажбите им ще се отделят във фонд за закупуване на агнета от породата средностаропланинска овца. Видът е идеално приспособен за района на Природен парк „Българка“, а животните ще бъдат отглеждани от местни земеделски стопани.

Първите животни от застрашената порода вече се намират по пасищата на парка благодарение на предното издание на инициативата през ноември. Тогава бяха продадени над 3000 кг храни, с приходите от които се закупиха първите 10 агнета.

Животните се предават за отглеждане на местни фермери, като по този начин се подпомага животновъдството в района. То, от основен поминък в района, днес е почти изоставено. Животновъдите гарантират, че ще съхранят породата и няма да позволят кръстосването й с други породи овце.

Чрез инициативата постигаме двоен ефект, пояснява Юлия Григорова, ръководител на отдел „Политики и зелена икономика“ във WWF – от една страна предотвратяваме процеса на обрастване на планинските пасища поради липсата на животни, които да пасат по тях, а от друга работим за съхраняване на застрашената от изчезване порода средностаропланинска овца. Планинските пасища са ценни местообитания, които са се превърнали в дом на емблематични за българската природа видове. Тяхното съхраняване е от съществено значение за поддържането на баланса в природата.

Днес, когато стадата са почти изчезнали, иглолистните гори бавно завземат тези територии, с което поставят под въпрос съществуването на тяхната типична флора и фауна, а оттам се нарушава и равновесието в природата. Връщането на стадата по планинските пасища може да спре този процес и инициативата „Кулинарните тайни на Природата“ цели точно това.
Всеки може да помогне за опазването на средностаропланинската порода овца като закупи ястие със специален етикет от търговските обекти K-express. Точни адреси на обектите ще откриете на www.k-express.bg.

Инициативата е част от схема за плащания за екосистемни услуги, целяща: „Възстановяване и поддържане на характерния генофонд в защитените територии“ към проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“, изпълняван от WWF, съвместно с 9 партньорски организации. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Съдействие за инициативата „Кулинарните тайни на Природата“ оказват НетИнфо, Фондация Капитал и Идизайн.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2065 посещения

OFF

Последно качено » Новини