Календар

Проучване на „Грийнпийс“ открива коктейл от пестициди в индустриалното производство на ябълки в Европа

Проучване на „Грийнпийс“ открива коктейл от пестициди в индустриалното производство на ябълки в ЕвропаКоктейл от пестициди, използвани в индустриалното производство на ябълки, замърсява почвите и повърхностните води в Европа. До 13 различни вида химикали са открити в една от пробите. „Горчивият привкус на производството на ябълки в Европа и как екологичните решения могат да процъфтят“, доклад публикуван от „Грийнпийс“ днес [1], включва резултати от тестове на 85 проби, взети в 12 европейски държави. 2/3 от пробите от вода и почва съдържат остатъци от пестициди, като 70% от идентифицираните пестициди са с много висока цялостна токсичност при хора или при диви животни. Докладът също демонстрира практичността на екологичното производство на ябълки без замърсяване на почвите и водите, и показва как методи на екологично земеделие могат да бъдат приложени на практика. „Грийнпийс“ призовава правителствата на ЕС да забранят използването на синтетични-химически пестициди на европейските полета, като в същото време подкрепят повече иновативни екологични решения за земеделието.

Кристиане Хъксдорф, координатор на кампанията за екологично земеделие за „Грийнпийс” - Германия казва: „Настоящата система за индустриално производство на ябълки оставя горчив привкус, защото отравя почвата и водата ни, излага хората и околната среда на коктейл от синтетични-химически пестициди. Масивната употреба на пестициди в производството на ябълки е още един симптом на неработещата система на индустриалното селско стопанство. Европейският съюз е един от водещите производители и потребители на ябълки в света, затова важността на производството на ябълки, без отравяне на почвата и водата, е очевидна. Отдалечаването от земеделска система, силно зависима от химикали, е от съществена важност за защитата на фермерите и техните семейства, които са пряко изложени на тези химикали.“
Докладът се състои от две част и представя общ преглед на производството на ябълки в Европа. Първата част е цялостен анализ на 36 водни и 49 почвени проби, събрани от конвенционално отглеждани ябълкови градини в дванадесет европейски страни [2] през месец април 2015 г. Направен е анализ за остатъчни вещества от пестициди. Пробите представляват „моментна снимка“ на ситуацията в началото на периода на цъфтеж. Резултатите показват комплексна съвкупност от пестициди, които могат да бъдат открити в почвите и водите на ябълкови градини в Европа. В целия набор от 85 взети проби са открити общо 53 различни пестицида, като 78% от почвените проби и 72% от водните проби съдържат остатъци от най-малко един от тези пестициди. Най-често срещаният пестицид в почвата и водата е фунгицидът боскалид (в почвата - 38%, а във водата - 40%). Седем от откритите пестициди понастоящем не са одобрени на ниво ЕС, но могат да бъдат използвани, ако са налице извънредни разрешения на държави-членки.
Икономическите щети са неизбежна последица от прекомерното разчитане на пестициди. Намаляването на естествения контрол на вредителите, от друга страна, компрометира процеси, които, примерно в САЩ, са оценени на около 4.49 милиарда долара (4.2 милиарда евро) [4]
Във втората част на доклада, „Грийнпийс“ показва няколко екологични решения, използвани в отглеждането на ябълки, за да бъде намалена употребата на химически пестициди. Балансираната агро-екосистема е ключов фактор за екологичното производство на ябълки, тъй като увеличава издръжливостта към вредители и болести като същевременно се ползват полезни организми. Торенето, мерките за грижа за почвите и покривните култури например подобряват растежа на ябълковите дървета и намаляват чувствителността на дърветата и плодовете им към болести. Стабилната агро-екосистема подобрява наличието на цветен прашец и нектар и така е от полза и за естествените врагове като хищни оси.
„Добрата новина е, че екологичните решения съществуват и вече се прилагат от фермери из цяла Европа, включително и в България. За да увеличим добрите практики, всички ние можем да започнем да подкрепяме земеделските производители, като купуваме продукти директно от фермата или посещаваме фермерските пазари по-често. Това ще даде на фермерите, които произвеждат храна ни, повече възможности да развиват дейностите си и да практикуват все повече такива екологични практики. Още повече, политиците трябва да действат и да подкрепят екологичното земеделие и фермерите като пренасочат субсидиите от индустриалното селско стопанството към екологичните земеделски практики“ – коментира Меглена Антонова, координатор на кампанията „Земеделие и пчели” в българския офис на организацията.

„Грийнпийс“ стартира онлайн платформа за изтъкване на неуспехите на индустриалното селско стопанство и приканва хората да се противопоставят на неработещата хранителна система. Присъединете се към хранителното движение чрез приемането на лични предизвикателства на www.obichamhranatasi.org.

Бележки:
[1] „Горчивият привкус на производството на ябълки в Европа и как екологичните решения могат да процъфтят“, съвместен проект на научния отдел на Greenpeace International и „Грийнпийс“ - Нидерландия.
Cotter, J; Reuter, W. (2015 г.) „Горчивият привкус на производството на ябълки в Европа. Анализ на пестициди в европейски ябълкови овощни градини“
Johnston, P.; Santillo, D.; van Bekkem, H.; van der Sterren, M. (2015 г.) „Как екологичните решения могат да процъфтят. Екологично управление на вредителите и алтернативен контрол за най-важните болести и вредители по ябълките“
[2] Проби от почвите и водата са взети от следните 12 държави от ЕС: Австрия, Белгия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Словакия, Испания и Швейцария.
[3] Allsopp, M; Huxdorff, C; Johnston, P; Santillo, D; Thompson, K. (2015) „Пестицидите и нашето здраве - повод за нарастващо безпокойство“, технически доклад на научния отдел на Greenpeace International
[4] Losey, J.E. & Vaughan, M. (2006) Икономическата стойност на екологичните услуги, които насекомите предоставят. BioScience 56: 311–323.

Линк към доклада на английски език:
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/573554/The%20Bitter%20Taste%20of%20Europe%27s%20Apple%20Production%20and%20how%20Ecological%20Solutions%20can%20Bloom_FINAL_web_spread.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1563 посещения

OFF

Последно качено » Новини