Календар

Жителите на село бяга укрепват полски път, за да запазят нивите си

Жителите на село бяга укрепват полски път, за да запазят нивите си Сдружението с нестопанска цел (СНЦ) „Млад природозащитник БЕСАПАРА” организира терасирането и укрепването на проблемен полски път в с. Бяга, област Пазарджик. Така местните сами си помогнаха и спасиха ерозиралия път и околните ниви, през които бяха принудени да преминават стадата и селскостопанската техника. След акцията на сдружението конфликтът между собствениците на граничните ниви и животновъдите и земеделците е решен.

Проблем пред група земеделски производители и животновъди бе 150-метров участък от полския път, граничен за землищата на Брацигово и Пещера. Пътят ежедневно се ползва от жители и на двете общини. Неравният терен, през който преминава, струпаните камъни в началото на конфликтния участък и водната ерозия взети заедно предизвикваха свличането на земни маси и образуването на дерета. С времето деретата навлязоха и в нивите на земеделските производители от ниската част на пътя. При силни валежи се образуваха още по-дълбоки ями, които станаха препятствие за преминаващите стада и селскостопанската техника. Така животни и машини навлизаха в граничните ниви, образуваха временни пътеки и нанасяха поражения върху насажденията. В резултат се създаде напрежение между собствениците на земите и преминаващите земеделски производители и животновъди.

Полският път е в землището на Община Брацигово, която не е заделила финансиране за укрепването на конфликтния участък, но не би спряла укрепителни дейности, извършени на проектен принцип. Допълнителна трудност представляват струпванията на каменна маса, както и вандалското унищожение на малкото растителност по ската.

Сблъсквайки се с проблема, членовете на „Млад природозащитник БЕСАПАРА” взеха разрешението му в свои ръце като дренираха компрометираните участъци с камъни и изградиха тераси с износени и изхвърлени гуми. Подредените по ската гуми вече се запълват със земна маса. Предстои терасите да се довършат и в гумите да бъдат засадени чимове, лавандула и пауловния – растителни видове, чиито качества бяха непознати на местните жители. Същите видове през есента ще бъдат засадени и в дворовете на местното училище и детска градина.

За целта от сдружението проведоха обучения със заинтересованите хора в района относно иновационните алтернативни начини за по-екологичен живот; организираха събирането на изхвърлени гуми от коритото на Стара река; заедно с част от местните жители дренираха и терасираха терена и запълниха гумите с пръст. В инициативата се включиха земеделски производители и животновъди, пчелари, собственици, доброволци, дарители, представители на кметството в селото, учители и ученици.

След приключването на проекта на „Млад природозащитник БЕСАПАРА” се очакват редица ползи за местната общност, а именно спирането на водната и ветровата ерозия в полския участък, както и обогатяването на видовото разнообразие и подобряването на условията за пчеларство в региона.

„Често важна информация за иновации и алтернативи или не достига до земеделските производители, или те гледат с недоверие на нея. Ето защо когато правим обучения за иновации като въвеждане на домашно компостиране, усвояване на биологични отпадъци от калифорнийски червеи, надробяване на отпадъчните съчки при резитба на овощните градини и отглеждане на гъба кладница в тях, отглеждане на медоносното растение пауловния в застрашени от водна и ветрова ерозия почви, я онагледяваме с практическо приложение в стопанството на млад и перспективен земеделски производител от общността, което е гаранция за бъдещи последователи на добрата иновация”, казват от сдружението относно обученията, които организират.

Проектът се реализира с финансов ресурс от тазгодишното издание на конкурса „Направи си сам”, след като през март нициативата се нареди сред победителите. Конкурсът за малки зелени идеи „Направи си сам” предостави микрогрантове на 24 зелени проекта в цялата страна. „Направи си сам” подпомага гражданските зелени инициативи и се организира от екологично сдружение „За Земята”.


За създателите на инициативата:
Организатор на проекта е сдружението с нестопанска цел (СНЦ) „Млад природозащитник БЕСАПАРА”. СНЦ „Млад природозащитник БЕСАПАРА“ е създадено през 2007 г. от група eнтусиасти, радеещи за съхранението и опазването на богатата природа в родния им край. В сдружението се работи само и единствено на доброволни начала, като се търсят финансови средства за реализация на някои от дейностите чрез проекти. За членовете на „Млад природозащитник БЕСАПАРА” децата и природата са най-големите богатства. Ето защо акцент в работата на сдружението е възпитаването на екологично мислене у подрастващите. Процесът е труден и дълъг, но резултатите са дългосрочни и устойчиви.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2255 посещения

OFF

Последно качено » Новини