Календар

За строежа на бившия къмпинг Веселие

Отговор на Министъра на регионалното развитие на парламентарно питане.

"Сградата, която явно е предвидена за хотелски комплекс, се строи върху самата плажна ивица на мястото на бившия къмпинг „Веселие”. Самият строеж е стартирал преди половин година и в момента е пред завършване. Земята е придобита на принципа на заменките от българина от турски произход Йосиф Спиридонов преди около три години. Бъдещият хотелски комплекс все още е в суров вид и е в установена защитена зона от „Натура 2000” по Директивата за птиците. Пясъчните дюни спадат към Зона А от Зоната за особена териториално-устройствена защита. Според експерти това е грубо нарушение на новия Закон за Черноморското крайбрежие.

Моят въпрос към Вас е: какви мерки ще предприеме Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на незаконното строителство в защитени зони от Черноморското крайбрежие? Благодаря."

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2018 посещения

OFF

Последно качено » Новини