Календар

Да завършим кръга

Да завършим кръгаДискусионен панел за кръгова икономика и ресурси

Екологично сдружение За Земята ви кани на дискусионен панел „Да завършим кръга“ по темите на кръговата икономика и ресурсната ефективност на 15 декември от 13:30 ч. в Дома на Европа - сградата на Представителството на Европейската комисия в България на ул. Раковски 124

Политически контекст
В световен мащаб Европа е един от най-големите потребители на суровини. Ефективното използване на ресурсите е ключов аспект от политиките на Европейския съюз за устойчив икономически растеж и осигуряване на стратегически суровини. Темата се появява като част от стратегията Европа 2020, Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа от 2011 г., в Седмата програма за действие за околната среда от 2013 г., в Пакета за кръгова икономика, публикуван от предишната Европейска комисия през юли 2014 г.

На 2-ри декември настоящата Европейската комисия ще оповести своя дългоочакван Пакет за кръгова икономика, включващ предложения за промени в европейските политики за екодизайн, производство, потребление, управление на
отпадъците и по-ефективно използване на ресурсите.

По време на дискусионния панел участниците от разнообразни сфери ще обсъдят какво означава новият пакет, каква е официалната позиция на България и какви предложения имат неправителствените организации и бизнеса към
приложението на новите политики на европейско и национално ниво?

Основни теми
• Индикатори за ефективното използване на ресурсите: земеползване,
водоползване, материали и емисии на парникови газове
• Примери от България и Европа за неефективно използване на суровини
• Добри практики за доближаване към кръгова икономика
• Задължителни цели за намаляване на “ресурсния отпечатък” на България и Европа
• Българската икономика и ефективно използване свежите и вторични суровини
• Стъпки към постигане на кръгова икономика в България

Регистрация
Потвърдете своето участие като попълните формуляра за записване

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1843 посещения

OFF

Последно качено » Новини