Календар

Нужна е повече амбиция за кръгова икономика в България и в Европа

Нужна е повече амбиция за кръгова икономика в България и в ЕвропаНовият пакет от мерки за кръгова икономика, който Европейската комисия оповести вчера (02 декември 2015 г.) [1], не оправдава очакванията за по-амбициозни цели за постигане на устойчива икономика. Настоящият неефективен праволинеен икономически модел налага продукти, създадени за бунището – еднократни, бързо заменими, краткотрайни предмети, които често не се рециклират. В кръговата икономика материалите се използват повторно и се рециклират, за да се намалят отпадъците и техните отрицателни ефекти върху човешкото здраве и околната среда.

В сравнение с предложението на предходната Европейска комисия от м. юли 2014 г. [2], новият пакет предлага по-малко, по-слаби и предимно пожелателни мерки за предотвратяване и намаляване на отпадъците. Отпадат целите за намаляване на разхищаването на храна, за намаляване на отпадъците в морето, липсва и цел за по-ефективно използване на ресурсите. По-ниските цели за рециклиране на отпадъците [3] и опаковките [4] водят до пропуснати ползи, измерени в нови работни места и спестени средства. Целта за рециклиране на отпадъците е особено важна за България, поради статута ни на една от най-изоставащите страни в Европа в това отношение.

Според Евгения Ташева от екип Нулеви отпадъци на Екологично сдружение За Земята:
„В действителност, ниският процент на рециклиране в България означава, че у нас десетки хиляди граждани търпят отрицателните последици от нежеланото съседство на огромни депа за безсрочно съхранение на смесени отпадъци и от продължаващото съществуване на стари сметища, както и от изгарянето на отпадъци в циментовите заводи.“

Опасността за България е, че при липсата на решителни действия за по-пълноценно и продължително извличане на стойност от ресурсите, все по-големи количества отпадъци ще бъдат насочвани към изгаряне в топлоелектрическите централи и циментовите пещи из страната, вместо да бъдат събирани отделно и рециклирани. Същевременно, рециклиращи съоръжения у нас внасят вторични суровини от чужбина [6], защото българската система за сметосъбиране е настроена не за масово и качествено разделяне на отпадъците с цел рециклиране, а за тяхното смесване, механично сортиране и извозване до депа или до съоръжения за изгаряне.

Екологично сдружение За Земята призовава българското правителство и евродепутатите да вдъхнат сила на мерките за кръгова икономика като поставят конкретни, задължителни и наистина амбициозни срокове и цели, така че да се сведат до минимум остатъчните отпадъци, а всичко останало да се подлага на поправка, повторна употреба, рециклиране или биологично разграждане. Според последните изследвания, кръговият икономически модел би открил 2 милиона нови работни месата в Европа и би довел до спестяването на 600 милиарда евро и намаляване на емисиите на парникови газове от 2% до 4% годишно [5]. След публикуването на пакета от Европейската комисия, сега е ред на Европейският парламент и на страните-членки да се застъпят за високи цели за рециклиране и задължителни мерки за намаляване на потреблението на ресурси.

На 15 декември от 13:30 ч. ЕС „За Земята“ организира дискусионен панел под надслов „Да завършим кръга“ на тема кръгова икономика и ресурси в Дома на Европа в София. Поканени да участват са представители на Европейската комисия в България, министерства, българските депутати в Европейския парламент, народни представители, държавни институции, общински сдружения, бизнеса, гражданския сектор и медиите.
Програма | Регистрация


Бележки
[1] Европейска комисия - Съобщение за медиите. 2 декември 2015 г. Затваряне на кръга: Комисията приема нов амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика с цел стимулиране на конкурентоспособността, създаване на работни места и устойчив растеж.
[2] Европейска комисия - Съобщение за медиите. 2 юли 2014 г. Околна среда: преход към кръгова икономика с нови работни места и устойчив растеж чрез по-високи цели в областта на рециклирането.
[3] 65% вместо 70% до 2030 г.
[4] 75% вместо 80% до 2030 г.
[5] Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Към кръгова икономика: Програма за Европа с нулеви отпадъци /COM/2014/0398 final/2/
[6] Министерство на околната среда и водите, 2014. Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., стр. 30

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1953 посещения

OFF

Последно качено » Новини