Календар

Подновяването на разрешението за глифозат е отменено предвид съображения за здравето

Подновяването на разрешението за глифозат е отменено предвид съображения за здраветоНяколко държави от ЕС се противопоставиха на плана на Европейската комисия да издаде разрешение за 15 години

Гласуването на ново разрешение за продажбата на хербицида глифозат за следващите 15 години беше отменено днес. Няколко държави от Европейския съюз изразиха опасения относно предупрежденията на Световната здравна организация (СЗО), която квалифицира глифозат като „вероятно канцерогенен“ [1].

Разрешението за употреба на най-често използвания хербицид в света, познат с едно от търговските си наименования – Round Up, за територията на ЕС изтича в края на месец юни. ЕК направи опит да получи зелена светлина от националните експерти за ново разрешително, въпреки научните доказателства, които показват че глифозат представлява сериозна заплаха за здравето и околната среда [2].

В следствие от предупрежденията на СЗО, Европейската агенция по химикали (ECHA) се е заела със задачата да изследва по-широко разпространените ефекти на глифозат върху човешкото здраве [3]. Този процес ще бъде финализиран едва към края на 2017 г. Ако ECHA открие, че глифозат може да причинява рак, репродуктивни проблеми или да вреди на хормоналната система, европейското законодателство предвижда, че препарати за растителна защита, съдържащи глифозат, няма да могат да бъдат продавани.

Експертът по хранителните политики на „Грийнпийс“ ЕС, Франциска Ахтерберг коментира: „Прибързаното издаване на ново разрешително сега, без да бъде изчакана оценката на Европейската агенция по химикали, наподобява скачане с парашут без да си проверил екипировката си. Докато научните мнения си противоречат, глифозат не трябва да бъде разрешен за употреба в ЕС. Държавите-членки ще бъдат по-добре посъветвани да не разчитат на него.“
Бележки:

[1] След като Агенцията за изследване на рака към СЗО (IARC) изказа предупреждение по отношение на глифозат, през ноември 2015 г., Европейският орган по безопасност на храните каза, че няма научни доказателства за връзка с рака. Деветдесет и шест независими учени, включително някои от тези, които са участвали в прегледа, извършен от СЗО, обявиха оценката на ЕОБХ като „неподкрепена от доказателства“

[2] Водещи учени наскоро стигат до заключението, че „регулаторните оценки за допустим дневен прием по отношение на глифозат в САЩ и ЕС се базират на остарели научни данни“. Те също така подчертават необходимостта за по-нататъшно изследване на въздействието на глифозат върху човешката хормонална система и отбелязват, че са налице много проблеми за околната среда, свързани с глифозат

[3] ECHA ще прави оценка на канцерогенността, мутагенността на зародишните клетки и токсичността при глифозат

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1970 посещения

OFF

Последно качено » Новини