Календар

Въглищните електроцентрали в света използват количества вода, достатъчни за посрещнат нуждите на 1 милиард души

Въглищните електроцентрали в света използват количества вода, достатъчни за посрещнат нуждите на 1 милиард душиБързо намаляващите световни водни запаси могат да бъдат допълнително застрашени, ако в световен мащаб плановете за стотици нови въглищни електроцентрали се осъществят. Това разкрива нов доклад на екологична организация „Грийнпийс“, публикуван на Световния ден на водата, 22-ри март.

Докладът е първото глобално проучване във формата „централа по централа“ за текущите и бъдещи водни нужни на въглищните централи. Изследването идентифицира и регионите, които са вече във воден дефицит, където съществуващите и бъдещи централи на въглища само ще забързат изчерпването на водните ресурси.

„Ако всички планове за строеж на въглищни централи бъдат осъществени, водата, използвана от въглищните централи на световно ниво почти ще се удвои. Сега знаем, че въглищата не само замърсяват нашия въздух и са сред причините за промените в климата, но те ни лишават и от един от най-ценните и важни ресурси – водата“, коментира Хари Лами, главен координатор на световната кампания в „Грийнпийс“.

По света 8359 съществуващи въглищни централи вече консумират достатъчно вода, за да задоволят нуждите на 1 милиард души. Една четвърт от предложените нови въглищни централи са планирани в региони, където течащата вода е вече дефицитна и водата се консумира по-бързо, отколкото се възстановява по естествен път. Докладът на „Грийнпийс“ нарича тези региони „червени зони“.

Страните с предложения за увеличаване на въглищната мощност, които са в „червени зони“ за Китай (237 ГВт), Индия (52 ГВт) и Турция (7 ГВт). Почти половината от предложените китайски централи се намират в райони на „червени зони“. В Индия и Китай това са около 13%.

Въглищата са един от най-водоемките методи за производство на електроенергия. Според Международната енергийна агенция (МЕА), въглищата могат да са отговорни за 50% нарастване в световната консумация на вода през следващите 20 години. Проучването на „Грийнпийс“ показва, че ако предложените нови централи се случат, тяхната консумация на вода ще се увеличи с 90%. Като се има предвид задълбочаващата се водна криза сред голяма част от въглищните райони, е невероятно, че планове за стотици нови въглищни централи дори се обсъждат.

През 2014 г. „Грийнпийс“-България публикува доклада „Вода за живот или вода за въглища“, който разглежда връзката на въглищните централи в страната с количеството и качеството на водните ресурси. „Изводите от доклада за нашата страна са сходни: за охлаждане в енергетиката се използва 13 пъти повече вода, отколкото за напояване. В същото време, депонирането на отпадъците от добив и горене замърсява подпочвените и повърхностни води и увеличава тяхната киселинност“, коментира Теодора Стоянова, координатор на кампанията „Климат и енергия“ за „Грийнпийс“-България.

„Грийнпийс“ предлага три включови стъпки, които ако се предприемат заедно, могат да преобърнат използването на вода от въглищния сектор:

• Незабавен мораториум върху увеличаването на въглищните централи в райони с водни проблеми, и преминаване от „жадни за вода“ въглища към източници на енергия, които да използват малко или никаква вода, като например соларни или вятърни инсталации;
• Затварянето на централи, които са в действие от 40 години. Само Съедините щати могат да спестят впечатляващите 9 милиарда куб. метра вода като затворят старите си въглищни електроцентрали;
• Замяната на планираните въглищни централи в районите на „червени зони“ с възобновяема енергия, като соларна или вятърна, ще доведе до спестяването на 1,8 милиарда кубични метра вода на година в Китай, и на 1,2 милиарда куб. метра вода на година в Индия.Пълният доклад „Вода за живот или вода за въглища“ на „Грийнпийс“-България

Новият доклад на „Грийнпийс“ на английски

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1662 посещения

OFF

Последно качено » Новини