Календар

WWF и FSC приканват всички граждани да участват в управлението на горите

WWF и FSC приканват всички граждани да участват в управлението на горитеВъв връзка със Седмицата на гората, която тази година преминава под мотото „Подобри гората“, WWF-България напомня за възможността всеки гражданин да вземе реално участие в управлението на този безценен национален ресурс.
Като се запознае с черновата на Националния FSC стандарт и изпрати своето становище на посочения адрес, всяка заинтересована страна би могла да допринесе за устойчивото и отговорно стопанисване на българските гори. Черновата може да бъде изтеглена от уебсайта на WWF-България, в раздел “Новини и факти“, подраздел „Публикации“.

„Изготвеният Национален стандарт е документ, който следва най-съвременните изисквания на FSC за отговорно управление на горите. България има реална възможност да стане третата страна в Европа, наред с Франция и Португалия, която съобразява националния си стандарт с последния вариант на международните принципи и критерии. Така се поставя още по-стабилна основа за опазването на горите в полза на цялото общество.“ – изтъкна Нели Арабаджиева, фасилитатор на работната група, която подготвя Националния FSC стандарт.

В оставащия един месец (до 11 май 2016 г.) изпращайте своите писмени коментари по документа на електронна поща fcic@wwfdcp.bg или на адрес София, ул. Иван Вазов 38, ет. 2, ап. 3–4.

WWF напомня, че близо 20% от българските гори вече са сертифицирани по международния стандарт FSC. В сертифицираните гори се изисква спазването на по-строги правила, включително по отношение използването на опасни пестициди и проактвното ангажиране на гражданите в управлението на горите. В част от най-старите гори в сертифицираните стопанства задължително се забраняват сечите, а в горите с висока консервационна стойност се прилагат специални мерки за стопанисване и мониторинг.

Изготвянето на национален FSC стандарт за България се осъществява от работна група, регистрирана официално в отдел „Политика и стандарти“ на FSC през август 2014 г.

Експертите от работната група ще разгледат коментарите на заинтересованите страни и ще ги интегрират в стандарта, съобразно тяхната релевантност и допустимост, преди стандартът да бъде изпратен за одобрение от FSC. След одобрение на националния стандарт от FSC, този документ ще замени всички останали действащи общи адаптирани стандарти на сертифициращите органи, които работят на територията на България. Това означава, че за всички желаещи да сертифицират горите си ще се прилага единен стандарт.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1658 посещения

OFF

Последно качено » Новини