Календар

Школа по орнитология и природозащита

Школа по орнитология и природозащитаЛекция 7 [29.11.2016 г.]:

Видове птици от разред Ястребоподобни (2-ра част)

С над 420 вида птици, установени до момента в страната, България е сред най-

богатите в орнитологично отношение страни в Европа. Всички желаещи да

разширят своите познания върху птиците са добре дошли на лекциите на

Българската орнитологическа централа.

Школата по орнитология и природозащита е безплатна.

Лекциите се провеждат всеки вторник от 18:30 ч., а дължината им е 60-90 мин., в

зависимост от конкретната разглеждана тема.

Школата се провежда в заседателната зала на НПМ-БАН в София, бул. Цар

Освободител 1 (обща сграда на База-2 на Института по биоразнообразие и

екосистемни изследвания при БАН с Националния природонаучен музей, вход

откъм Руската църква). 

Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства,

организират се и екскурзии сред природата.

Ако сте пропуснали някоя лекция не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и

студентите.

Лекционният курс се води от доц., д-р Борис Николов.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1506 посещения

OFF

Последно качено » Новини