Календар

Започва записването в Aкадемия “За Земята“

Започва записването в Aкадемия “За Земята“От днес започва записването в Академия “За Земята” на Екологично сдружение „За Земята“. Академията е предназначена за всички, които искат да научат повече за заобикалящите ни екологичните предизвикателства и възможностите за (противо)действие и алтернативи. Надяваме се участниците в курса да станат носители на така необходимата за обществото ни позитивна промяна и да станат част от общност на активни хора, с които заедно да подобрим средата, която ни заобикаля. Модули, съчетаващи теория и практика, ще се провеждат всеки четвъртък от 18:30 в рамките на 6 седмици - от 9 февруари до 16 март в Читалище.то.

По време на Академията ще научим не само какви са корените на редица екологични проблеми, но и социалните, и икономически ефекти от тях. Сред темите, които ще засегнем са разхищение на природни ресурси, замърсяване, генно-модифицираните храни. Академията цели да даде практически познания на участниците за алтернативите - енергийна ефективност, компостиране, създаване на хранителни кооперативи и много други.

Академията ще бъде разделена на шест модула, свързани с направленията и темите, с които ние от сдружение „За Земята“ сме ангажирани от години:

1. Ресурси – свръхпотребление, разхищение на природни ресурси и техните алтернативи - ресурсна ефективност, кръгова икономика;
2. Енергия - въглищните централи, ядрена енергетика и техните алтернативи - енергийна ефективност, ВЕИ, енергийна независимост;
3. Обществени средства – как се изразходват част от големите инвестиции от бюджета на ЕС и как да работим за данъчна справедливост;
4. Храна и земеделие – генно-модифицирани храни, пестициди, изчезването на пчелите и съвсем логичната алтернатива - екологично земеделие, хранителни кооперативи, фермерски пазари;
5. Нулеви отпадъци - пластмасово замърсяване, инсинератори, сметища и алтернативата - разделно събиране, домашно компостиране, повторна употреба;
6. Кампания и комуникации – Академията ще завърши с обучение по създаване и водене на кампании и комуникации, където участниците ще могат да приложат част от наученото на практика.

Една от идеите на Академията е да привлечем ентусиасти, които да станат част от дългосрочна активистка група на “За Земята” и да използват придобитите знания пряко в дейността на Сдружението. Желаещите да се включат ще имат възможност за участие и обмен на опит с международни мрежи и организации в сферата на опазването на околната среда.

Aкадемия „За Земята“ се осъществява в рамките на проекта "Училища за устойчиво развитие и активизъм" на За Земята и Приятели на Земята Европа. Проектът цели да насърчи неформални методи за екологично образование с особен акцент върху придобиването на практически знания, и изграждане на информирана гражданска позиция по глобални теми, които засягат, както хората, така и природата.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1701 посещения

OFF

Последно качено » Новини