Календар

МОСВ шиканира екологичната оценка на проекто-плана на Пирин

МОСВ шиканира екологичната оценка на проекто-плана на Пирин Публикуваме позицията на Зелени адвокати за действията на министър Костова от последния ден, според която действията на министърката са характеризирани като "саботаж". Вижте анализ на случващото се на: http://ecopravo.blogspot.bg/2017/03/update-7.html

МОСВ публикува ново решение № 27/6.3.2017, с което "отменя" решението да не се прави екологична оценка и оценка на съвместимостта. Избраният подход е твърде проблематичен, тъй като министър Костова следваше да "оттегли" акта на осн. чл. 91, ал. 1 от АПК, това е най-безпроблемния вариант, когато все още няма никакви правни последици от оттегляния/отменяния току що издаден акт. При положение, че има жалби, актът се оттегля, съгласно чл. 91, ал. 1, тълкуван във връзка с чл. 156, ал. 1 от АПК.

Отделно от това, накрая на решението пише, че отмяната подлежи на обжалване в 14-дневен срок, а това въобще не е вярно! Обжалване по чл. 91, ал. 2 от АПК е възможно само на новопостановен акт, заместващ оттегления/отменения - например, новото решение, с което се преценява да се прави екологична оценка на проекта на "Пролес инженеринг" за ПУ на НП "Пирин". А решението за оттегляне не е такъв акт. Не сме в хипотезата на чл. 91, ал. 2 от АПК, тъй като няма отмяна на отказ и новопостановен акт. Дописвайки това неправилно изречение накрая на решението обаче, МОСВ отваря вратата за обжалване, съдебни разправии, бавене на топката и шиканиране - защото например само заради това изречение всеки може да обжалва и така да забатачи процедурата в съда. МОСВ дори е улеснило обжалването, защото публикуваното днес решение № 27/6.3.2017 има съзнателно допуснати пороци - липсва посочено правно основание (вътре не е написано чл. 91, ал. 1 от АПК), липсват каквито и да било фактически основания.

Явно си имаме работа със саботаж. Това е съзнателно и нарочно забатачване на казуса. Така се забавя екологичната оценка на проекта за изменение на Плана за управление на Национален парк Пирин. При това съзнателно и злоумишлено от страна на министърката, тъй като в МОСВ работата добри юристи с опит в административното право и те със сигурност са дали качествен правен съвет, но министър Костова нарочно е решила да подведе обществеността и своя принципал президента. Няма друго обяснение.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2391 посещения 2 коментара

Коментари

  1. ие
    2017-03-07 20:35:29

    И това е само служебно правителство; представям си за бъдещото избрано колко протести и следене ще трябват, за да не пусне плана. Всъщност опитът показва, че смяната на правителствата е безразлична, доколкото целта им неизменно е защитената природа да бъде колкото може по-малко защитена. Това е защото природата е безплатна. От унищожаването й може да се направи частна печалба, а от защитата й печелим всички хора и цялата планета, тоест по сегашната идеология - никой.

  2. falcon
    2017-03-07 19:26:13

    Освен, че правните основания за отмяната са абсурдни, това решение не посочва никъде, че процедурата се връща на етап ново произнасяне по преценка за ЕО и/ или ЕО и ОС или че следва да бъдат извършени само ЕО или ЕО и ОС. Решението може да се тълкува и като самостоятелен административен акт приключващ цялата процедура по ЗООС и ЗБР. Това означа възможност за обжалване по съдебен ред, а при липса на такова и влизане в сила на акта, започване на цялата процедура от самото начало. Пълна каша, но не е за пръв път от страна на МОСВ:(

OFF

Последно качено » Новини