Календар

Министър Костова издаде решение за извършване на екологична оценка, но това е пирова победа за Пирин

Министър Костова издаде решение за извършване на екологична оценка, но това е пирова победа за ПиринПубликуваме анализ на Зелени адвокати, според който заповедта за извършване на екологична оценка за Национален парк Пирин е "пирова победа". Вижте защо на: http://ecopravo.blogspot.bg/2017/03/update-7.html (в частта от 8 март)

ИСКАМЕ НЕЗАБАВНО РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ! СТИГА ПРАВНИ КАПАНИ!

Министър Костова издаде решение № 30/8.3.2017 за извършване на екологична оценка. Това не е никаква победа за обществеността, освен пирова. Решението страда от няколко много сериозни проблема:

- мотивирано е единствено с вчерашното проблематично решение № 27/6.3.2017 за отмяна на решение от 1 март да не се прави ЕО и ОС;

- други мотиви няма;

- издадено сега, то не изчаква да влезе в сила вчерашното решение № 27/6.3.2017 за отмяна, където са посочили, че подлежи на обжалване; при евентуално обжалване, има риск да падне и днешното решение да се извърши екологична оценка.

Тези действия са в пълен разрез с досегашната практика на МОСВ и РИОСВ по screening процедурите, където всички решения да се извършва или не ЕО и ОС са винаги мотивирани.

Така МОСВ създава риск да падне и самата екологична оценка, дори и докладът за същата да е вече готов след време, дори и да бъде одобрен от МОСВ тогава.

Очевидно сме изправени пред ВТОРИ САБОТАЖ от страна на министър Костова, целящ да минира за в бъдеще процедурата по изследване вредите за гората и Пирин от промените в плана за управление на Националния парк.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2146 посещения 1 коментара

Коментари

 1. falcon
  2017-03-09 15:52:40

  Многа зависи какво ще прецени съд при обжалване, може да се окаже, че капаните им може да се обърнат срещу тях, поради следните причини:

  Решението за отмяна не се основава на законова разпоредба, това е решение по целесъобразност, и макар, че посочените в него правни основания всъщност не представляват такива от посочените основания в АПК за отмяна на акт от издаващия го адм.орган, този акт не би следвало да подлежи на съдебен контрол съгласно чл.145, ал.1 от АПК, независимо какво е записал Министъра на ОСВ в него.

  На второ място, решението да се извърши ЕО и ОС, отново с непосочените адекватни правни основания по чл.91, ал.1 от АПК, влиза в сила не когато органа реши, а когато законът или АПК посочат. За решенията с които план се подлага на ЕО и ОС, ЗБР и ЗООС са определили ясни преклузивни срокове за обжалване и след тяхното изтичане при липсва на обжалване те влизат в сила. Тук срокът ще е по-дълъг поради факта, че органа не е посочил пред кой орган и какъв срок може да се обжалва новото решение за извършване на ЕО и ОС, съгласно чл.140, ал.1 от АПК.

  Не всичко още е загубено, зависи какво ще предприеме съдът и как ще тълкува акта за отмяна на преценката и новият акт за извършване на ЕО и ОС.

OFF

Последно качено » Новини