Календар

Първо незаконно съоръжение трябва да се премахне от Национален парк Пирин

Първо незаконно съоръжение трябва да се премахне от Национален парк ПиринЕкоминистерството междувременно съгласува нова сеч над Банско

По сигнал от 2012 г. на коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ Окръжна прокуратура - Благоевград е извършила проверка в Национален парк Пирин, в резултат на която Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) постановява премахването на едно от съоръженията в ски зона Банско.

Според резолюцията на прокуратурата детският ски влек Чалин Валог с дължина над 640 метра и капацитет от над 900 души на час не е предвиден нито в териториално-устройствения план на ски зона Банско от 2001 г., нито в частично актуализирания от 2005 г. Издадени са заповеди за прекъсване на електрозахранването и за премахването на влека.

Прокуратурата взима под внимание и геодезическото заснемане на ски зоната, извършено от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) от 2010 г., което показа, че ски зона Банско е с 60% по-голяма от разрешените по концесия близо 990 декара. Въпросният влек заема площ от 3,8 декара.

Коалицията "За да остане природа в България“ предупреждава, че в случая има и нарушение, извършено от самото екоминистерство, което според резолюцията на прокуратурата е съгласувало инвестиционната програма на концесионера на ски зона Банско Юлен АД през 2007 г. Тогава екоминистър беше Джевдет Чакъров. Данните от проверката всъщност показват механизма, по който са изградени част от съоръженията – тяхното изграждане е довело до ползването на повече от площта по концесионен договор.

В инвестиционната програма има съоръжения, които не са предвидени в териториално-устройствения план на ски зона Банско от 2001 г. и съответно липсват и в плана за управление на Национален парк Пирин. По закон именно МОСВ трябва да следи за спазването на закона в изключителната държавна собственост, каквото представлява Национален парк Пирин.

Въпросният влек продължава да се вижда на уебкамерите на ски зона Банско:
http://banskoski.com/chalin-valog-webcam

Резолюцията на благоевградската прокуратура може да се обжалва пред Апелативна прокуратура - София.

Коалицията "За да остане природа в България“ предупреждава, че наскоро екоминистерството извърши още едно нарушение, след като позволи да се укрепи откос А1 от ски пътя от Бъндеришка поляна до Банско, в резултат на което ще се изсече гора върху над половин декар.

Проблемът е, че ски пътят от Бъндеришка поляна до Банско не фигурира в концесионния договор за ски зона Банско в Национален парк Пирин. Липсва и в сега действащия план за управление на Национален парк Пирин. Той е разположен на практика върху туристическата пътека от Банско за хижа Бъндерица, но е разширен с булдозери, на места до 30 метра. Това е налагало да се просекат склонове на поне три места. Тези склонове са стръмни и ерозират лесно. За да се укрепят, се премахва гора и се стабилизират с метални скари и по други способи.

Екоминистерството извърши нарушение на Закона за биологичното разнообразие, защото позволи промяна в начина на трайно ползване на имота, от който се премахват дървета, за да се извърши укрепването, без да се проведе преценка и/или оценка за съвместимост на инвестиционното предложение, предупреждават природозащитниците.

Повече информация:
- Резолюцията на Окръжна прокуратура – Благоевград е на: http://forthenature.org/documents/category/150

снимка: принтскрийн от камерата в реално време - 14:03

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

666 посещения

OFF

Последно качено » Новини