Календар

ЕК иска допълнителна информация за курортите в Рила

На 7 май европейският комисар по околната среда и водите Ставрос Димас отговаря на депутатско питане за Натура зоните в и около Национален парк „Рила”:

В поредица от въпроси уважаемите членове на Парламента питаха Комисията за статуса на няколкото ски курорта в Рила, които смятат за нелегални и нарушаващи законите на Общността. Комисията им благодари за предоставената техническа информация за типовете местообитания и видовете, обитаващи тази територия.

България е посочила Национален парк „Рила” като кандидат за значимо местообитание на Общността според Директивата за хабитате и го е включила в националния си списък на местообитания. В момента се извършват анализи на националните списъци със значими местообитания, изпратени от новите държави-членки (България и Румъния). Резултатите ще покажат дали има пропуски в предложените части от екомрежата и дали някоя от предложените зони трябва да бъде разширена.

Комисията вече получи сигнали от неправителствени организации за вероятен незаконен строеж на ски-лифт в района на Паничище. За да изясни ситуацията, Комисията поиска от българските власти информация по случая. В отговора си България заяви, че изграждането на седалков лифт до хижа „Рилски езера” има положителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) от 1995 г. и част от работата по него е извършена до 2001 г., когато се е наложило прекъсване поради липса на средства. Тъй като одобреният проект за изграждане на лифт не противоречи на правилата на управление на парка, продължаването на строителството е разрешено от парковата дирекция през 2005 г. Малки изменения в проекта са направени през 2007 г., но българските власти твърдят, че те не са в противоречие с оригиналната ОВОС на лифта и не виждат основания за промяна на взетото решение.

Като се има предвид количеството Натура зони в района на Рила и околността, в които очевидно многобройни ски курорти са планирани или вече се строят, Комисията ще поиска от българските власти повече информация по случая. Ако стане ясно, че тези проекти са в разрез с законите на Общоността, Комисията ще предприеме необходимите стъпки, за да се увери, че в България се спазва съответното европейско законодателство.


Благодарим на Блулинк на бързия превод!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1483 посещения

OFF

Последно качено » Новини